Sla navigatie over

Lijnen en Van Quickenborne willen keuze geven om facultatief zwangerschapsverlof te delen tussen ouders

Ook breiden ze de bestaande regeling inzake de ‘postnatale verlofdagen’ uit in het voorstel. Vandaag bestaat die regeling erin dat de laatste twee weken van het facultatieve gedeelte van de postnatale moederschapsrust, kunnen gespreid worden over een periode van acht weken. Die twee weken worden dan omgezet in 10 dagen die vrij kunnen worden gekozen in een periode van 8 weken die begint na het ononderbroken gedeelte van de moederschapsrust.

Het wetvoorstel maakt het mogelijk dat, na de 9 verplichte weken moederschapsrust na de bevalling, beide ouders gelijktijdig gedurende 5 weken halftijds verlof nemen, zodat er op elk moment één van hen voor de pasgeborene kan zorgen.

Met dit voorstel willen de indieners de regie van het zwangerschapsverlof in handen van de ouders leggen. De voornaamste drijfveer is dat het zelf kunnen vastleggen van de periodes van zwangerschapsverlof veel beter aansluit bij het moderne ouderschap zoals veel papa’s en mama’s dit ervaren

Dit voorstel kan de rol van mannen als ouder versterken. Steeds meer mannen wensen ook meer tijd door te brengen met hun pasgeborene. De wetgeving is hierop jammer nog onvoldoende voorzien. Voor wat betreft ouderschapsverlof en tijdskrediet zijn de regels dezelfde voor moeders, vaders en meemoeders. Dat staat in schril contrast met het grote verschil tussen de moederschapsrust, die dus maximaal 15 weken bedraagt, en het geboorteverlof voor vaders of meemoeders, dat maximaal 2 weken bedraagt.

Vanuit medisch oogpunt is een herstelperiode van 6 tot 8 weken nodig na een normale bevalling. Petra Foubert en Alexander Maes, respectievelijk hoogleraar en doctorandus aan het Centrum voor Overheid en Recht aan de UHasselt, oordelen dan ook dat ‘de weken boven op de herstelperiode van acht weken voor de moeder in feite een verborgen ouderschapsverlof zijn die alleen de vrouw toekomen (…) Het Europese Hof van Justitie spreekt in verband met het moederschapsverlof steeds vergoelijkend over een periode die nodig is om een band op te bouwen met het kind en het te verzorgen. Is dat dan alleen iets dat moeders moeten/mogen doen?

Een niet onbelangrijk neveneffect is dat het beter verdelen van het zwangerschapsverlof de genderkloof mee helpt in te krimpen. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat in landen waar het ouderschapsverlof na de bevalling verdeeld wordt een veel kleinere genderkloof bestaat, dan in landen waar dat niet het geval is.

De effecten op kinderen kunnen eveneens gunstig zijn. Voor kinderen is het belangrijk dat ze kunnen rekenen op de zorg van beide ouders. Papa’s die al vroeg betrokken geraken bij de zorg voor hun kinderen, gaan later ook gemakkelijker zorgtaken opnemen, als hun kind ziek wordt bijvoorbeeld.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder