Sla navigatie over

Lijnen en Vandenput willen vredesproces tussen Israël en Palestina met voorstel van resolutie een duwtje in de rug geven.

De conflictstof tussen Israël en Palestina vertaalde zich recent opnieuw in een aantal incidenten. “De spanning blijft, maar de gesprekken liggen al jarenlang stil”, stelt Nele Lijnen vast. Israël zoekt de marges op van het internationaal en humanitair recht. Recent waren zelfs projecten die door ontwikkelingssamenwerking werden gefinancierd een doelwit. Maar ook Palestijnse acties bemoeilijken een oplossing.

Nieuwe vredesinitiatieven

Door het organiseren van een internationale conferentie wil Frankrijk breken met het geweld en de stilte. Op 3 juni 2016 benadrukten ook de VS, VN, EU en de Liga van Arabische Staten het belang van nieuwe maatregelen en initiatieven op een bijeenkomst in Parijs. Lijnen en Vandenput steunen die boodschap: “Het wordt hoog tijd om bestaande hefbomen te gebruiken, maar ook nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk.” Daarom stelden de liberalen een voorstel van resolutie op. Daarin worden diverse maatregelen voorgesteld, die in drie kernpunten kunnen worden gevat: veroordelen, steunen en samenbrengen.

Veroordelen

Schendingen van internationaal en humanitair recht, gewelddadige acties of provocaties moeten we volgens de liberalen aan de kaak blijven stellen. “Acties die de situatie doen escaleren moeten worden veroordeeld, vanuit welke hoek ze ook komen”, klinkt het.

Een voorbeeld is de compensatie voor de schaamteloze vernietiging van ontwikkelingsprojecten. Dankzij de resolutie zal België zélf en vanaf vandaag stappen moeten ondernemen om die compensatie door Israël te laten betalen. Met partners als het kan, bilateraal als het moet. “Zo hebben we meer instrumenten om Israël op de vingers te tikken voor deze laaghartige acties. Ook eisen we de onmiddellijke stopzetting van zowel de nederzettingenpolitiek, de blokkade van Gaza als van de praktijk van de administratieve hechtenis. Stuk voor stuk sterke maatregelen die tegemoetkomen aan eisen van zowel meerderheid als oppositie.”

Steunen

Volgens Lijnen moeten bestaande initiatieven, acties en maatregelen worden gesteund en uitgevoerd: “Ons voorstel maakt geen tabula rasa. We bouwen verder op bestaande maatregelen. Voorbeelden zijn de verbintenis om de humanitaire situatie van Palestijnen in gebieden zoals Gaza te verbeteren of een gezamenlijke Europese aanpak na te streven, maar ook het ondersteunen van nieuwe initiatieven zoals die van Frankrijk.”

Samenbrengen

Het laatste luik moet de partijen terug samenbrengen. Het organiseren van een algemene internationale conferentie, een voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Reynders, moet dan ook snel worden opgestart. Op die conferentie kunnen economische banden tussen Israël en Palestina worden opgezet. Een nodige stap, volgens Vandenput: “Economische samenwerking kan conflictstof ontmijnen. De EU is het beste bewijs dat samenwerking kan pacificeren.” Daarnaast bevat de resolutie de vraag aan Fatah en Hamas om in onderhandelingen tot een eengemaakte Palestijnse vertegenwoordiging en verkiezingen te komen, een zorg die meerderheid en oppositie deelden.

Brede steun

Vandaag keurde de commissie Buitenlandse Zaken het voorstel goed. Lijnen en Vandenput merken op dat geen enkele partij tegen het voorstel gekant is. “De resolutie werd breed goedgekeurd, zonder enige tegenstem. Dit is een duidelijk, sterk signaal.” Volgens Vandenput biedt zo’n signaal ook Europese mogelijkheden: “De Europese Unie moet volgens ons echt een voortrekkersrol spelen in dit proces. Een duidelijke boodschap vanuit België kan een eerste stap in die richting zijn.”

De liberalen betreuren dan ook de houding van oppositiepartijen groen en sp.a: “door zich ondanks alle tegemoetkomingen op de stemming te onthouden, kunnen we niet langer spreken over een unanieme boodschap. Niemand is tegen ons voorstel, maar niet iedereen is voor. Dat is een gemiste kans.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder