Sla navigatie over

Lijnen: “Frappant dat Nederland informatie achterhield over Fipronil”

Vorige maand geraakte bekend dat er in een aantal eieren een concentratie van het pesticide fipronil werd aangetroffen. Het FAVV nam onmiddellijk de nodige stalen af en blokkeerde een aantal bedrijven. Gisteren nam de regering nog bijkomende maatregelen, zoals het openen van een infonummer voor de bevolking en het preventief terugroepen van bepaalde lotnummers uit de warenhuizen.

De Kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven vergaderden vandaag samen over deze problematiek. Kamerlid Nele Lijnen drong aan op volledige transparantie, vanwege de regering maar ook het FAVV. “We moeten alle puzzelstukken verzamelen om na te gaan wat er allemaal gebeurde en niet gebeurde. Dat is nodig om lessen te trekken. Onze voedselveiligheid moet altijd en overal gegarandeerd zijn. Het vertrouwen van de consument mag niet beschadigd worden.”

Ministers Ducarme van Landbouw en De Block van Volksgezondheid boden tijdens de zitting die volledige transparantie over het gehele dossier. De Block schatte het risico voor de volksgezondheid laag in gezien bij de staalnames de Europese drempelwaarden niet werden overschreden. Het ene lot waarbij dit wel het geval was, is nooit in de voedselketen terecht gekomen.

Kamerlid Dirk Janssens hekelde de warrige communicatie van het FAVV. “Het agentschap lijkt doortastend te hebben opgetreden op het terrein, maar heeft warrig gecommuniceerd. Dat moet in de toekomst beter.” Zijn collega Nele Lijnen was vooral verbolgen over het feit dat het Nederlandse voedselagentschap reeds in november 2016 op de hoogte was van een fipronil-probleem in de pluimveesector. “Het Belgisch voedselagentschap heeft tot zeven maal toe info gevraagd aan haar Nederlandse tegenhanger en die info niet verkregen. Nochtans wisten zij al meer dan een half jaar dat er een probleem was. Dergelijk belangrijke informatie achterhouden is natuurlijk ongehoord. Was dit niet gebeurd, had het FAVV veel sneller kunnen handelen.”

De Kamerleden zullen elke steen in dit dossier omkeren. “Alleen zo kunnen we de nodige lessen trekken. Daarnaast moet het gerecht natuurlijk ook de fraudeurs aanpakken die fipronil in de keten brachten en zo onze landbouwers bedotten. Dat is nodig om het vertrouwen in zowel ons voedsel, als onze landbouwers en het FAVV te herstellen”, besluit Egbert Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder