Sla navigatie over

Lijnen: “Geboorteverlof voor zelfstandige vaders en meemoeders goedgekeurd”

Tot op heden hebben zelfstandigen die vader (of meemoeder) worden geen recht op betaald vaderschapsverlof. De verschillende fracties in de Kamer keurden vandaag unaniem een wetsvoorstel goed in de commissie Bedrijfsleven waardoor ook zij daar recht op krijgen. Zelfstandige vaders (en meemoeders) krijgen recht op tien dagen geboorteverlof, evenveel als werknemers. “Het is goede zaak dat zelfstandigen nu ook die periode bij hun kind kunnen zijn. De ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen wordt hiermee opgeheven”, stelt liberaal Kamerlid Lijnen.

Vaders (of meemoeders) die hun activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreken voor de geboorte van hun kind, moeten kunnen genieten van betaald verlof. Uit internationaal en vergelijkend onderzoek blijkt dat in landen waar het ouderschapsverlof beter is verdeeld, een kleinere genderkloof bestaat. De verschillende fracties in de Kamer keurden daarom vandaag dit wetsvoorstel goed in de commissie Bedrijfsleven. “Het is een positief en Kamerbreed gedragen voorstel. Het is een goede zaak voor de ouders om in de periode na de geboorte die huishoudelijke en opvoedkundige taken samen op te kunnen nemen”, legt Lijnen uit.

Keuzevrijheid:

Met dit wetsvoorstel kunnen zelfstandigen tien dagen betaald verlof opnemen. Zij kunnen dat verlof ook spreiden. Lijnen: “De zelfstandige vaders of meemoeders kunnen dus ook 20 halve verlofdagen opnemen, zo kunnen zij kiezen wat voor hen de beste mix biedt tussen gezin en werk”, verduidelijkt Lijnen.

De uitkering bedraagt €484,90 euro bruto per week. In het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid voorzien om slechts 8 dagen geboorteverlof op te nemen, en in ruil 15 dienstencheques te ontvangen. “Ik ben erg tevreden dat we hier met de verschillende fracties een lans voor hebben gebroken”, besluit Lijnen tevreden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder