Sla navigatie over

Lijnen: “Geef ouders de keuze om zwangerschapsverlof te delen”

Wat zou veranderen?

Nele Lijnen en Vincent Van Quickenborne willen ouders de vrije keuze geven om de laatste 5 weken van het zwangerschapsverlof onder mekaar te verdelen. Vandaag komen de volle 15 weken toe aan de moeder. Dit voorstel is budgetneutraal voor onze sociale zekerheid, en geeft koppels de mogelijkheid om de tijd met de baby beter te verdelen. De vader kan wat meer zorgen, en de moeder kan indien gewenst opnieuw sneller de draad op het werk opnemen.

Waarom?

Kamerlid Nele Lijnen staat al jaren op de barricaden voor meer gelijkheid tussen man en vrouw. Meer en meer jonge vaders willen een actievere rol spelen in de opvoeding van hun kroost. Onlangs kaartte bekende Vlaming Thomas Vanderveken aan dat hij langer voor zijn nieuwgeboren zoon wilde zorgen, maar opnieuw moest gaan werken.

To do?  

Minister van Werk Peeters vindt dit een interessant wetsvoorstel en zal het bestuderen. Hij steunt initiatieven om de combinatie werk en privé te vergemakkelijken en de genderkloof verder te verkleinen. Hij wijst er ook op dat vandaag al 85% van de vaders hun vaderschapsverlof opnemen. Wij zullen hierop blijven aandringen.

Conclusie?

Dat is volgens Lijnen goed nieuws. “Het toont aan dat we het opnemen van zorgverlof niet moeten verplichten. Vaders nemen die actieve rol zelf al op. We moeten ouders wel meer keuzevrijheid geven. Ons wetsvoorstel is een belangrijke stap in die richting.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder