Sla navigatie over

Lijnen klaagt mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië aan

In de Kamer vroeg Nele Lijnen aandacht voor de gruwelijke en flagrante schendingen van de mensenrechten in Saudi-Arabië. “De wereld reageert geschokt op de gruweldaden en onthoofdingen door IS. Maar gisteren voerde Saoedi-Arabië al de 98e onthoofding van 2015 uit. Dit zijn er nu al 11 meer dan in heel 2014”, illustreerde Lijnen.

 

De liberale blogger Raid Badawi uitgegroeid tot het symbool van de wreedheden van het Saudische regime. Hij liet zich kritisch uit over de rol van religie in de Saoedi-Arabisch samenleving. Hij deinsde er ook niet voor terug religieuze leiders op de korrel te nemen. Lijnen: “Maar voor de uitoefening van zijn recht op vrije meningsuiting werd Badawi veroordeeld tot hij de islamitische religieuze waarden zou hebben aangevallen. Zijn straf: 10 jaar cel, 1000 stokslagen en een disproportioneel grote boete. Om het nog erger te maken: De gezondheidstoestand van Badawi is zeer slecht en er wordt gevreesd dat hij zijn straf niet zal overleven.”

 

Deze situatie van Badawi is geen alleenstaand geval. Er zijn honderden, misschien duizenden die het slachtoffer zijn van deze inhumane behandeling. “Saudi-Arabië schendt voortdurend de Universele verklaring van de rechten van de mens die onder meer bepaalt dat niemand het slachtoffer mag zijn van foltering, inhumane behandeling en dat iedereen het recht op vrije meningsuiting heeft. Nochtans is het land lid van de VN Mensenrechtenraad en ondertekenaar van het verdrag tegen foltering.”

 

Lijnen vindt deze inbreuken op de mensenrechten onaanvaardbaar en vroeg aan buitenlandminister Reynders of de regering deze officieel veroordeelt. Daarnaast vroeg ze of België ijvert voor de intrekking van de straf van Badawi. Tot slot riep ze de regering op om er op aan te dringen bij landen zoals Saudi-Arabië om de Universele verklaring van de rechten van de mens na te leven.

 

De minister deelde de bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, te meer omdat het land ondertekenaar is van verschillende verdragen en deze met de voeten treedt. De Europese Unie heeft meteen haar ongenoegen geuit over de straffen opgelegd aan Badawi, en gevraagd aan de Saudische autoriteiten om de lijfstraffen op te schorten. Volgens de minister kaart ons land de mensenrechten steevast aan in haar bilaterale relaties met Saudi-Arabië, en dat deden we ook in de VN-Mensenrechtenraad. De Belgische diplomatie volgt de mensenrechtensituatie en die van Badawi op de voet op.

 

Nele Lijnen repliceerde dat een land soms haar diplomatieke overwegingen op zij moet kunnen schuiven en een krachtig signaal geven dat dergelijke pertinente en voortdurende inbreuken op de universele mensenrechten niet door de beugel kunnen. Ze citeerde vervolgens Raymond Van Pée, een overlevende van een concentratiekamp: “De eerste slagen doen al geweldig pijn, maar na de vijfde slag wordt alles een bloederige brij. Na een vijftiental slagen is men half bewusteloos. Later, bij een geneeskundig onderzoek in België, werd vastgesteld dat mijn heupbeen aan de rechterkant toen in tweeën werd geslagen. Ik was me daar op dat ogenblik niet van bewust, de rest deed al pijn genoeg."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder