Sla navigatie over

Lijnen over reddingsoperatie Aleppo: “Moet ook elders in toekomst mogelijk zijn.”

België ondernam een grootschalige reddingsactie van christenen uit de Syrische stad Aleppo. Het gaat om 244 mensen of 70 families met kinderen. “Onze fractie is verheugd dat ons land kon meewerken aan een initiatief om deze leden van een minderheidsgroep bescherming te bieden. Want ieder mens die bedreigd wordt omwille van zijn of haar afkomst, verdient het recht op asiel, verzorging en onderdak”, zei Nele Lijnen.

Ze citeerde een nummer van Marco Borsato: “Door kapotgeschoten straten. Zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten. Aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven. Naar bestemming onbekend.” “Die bestemming is nu bekend, ons land, waar deze mensen aan een toekomst kunnen bouwen”, aldus het Kamerlid.

Lijnen ondervroeg buitenlandminister Reynders over het opzet, de praktische organisatie en de rol van de regering in deze operatie. Voorts wilde ze weten of dit soort operaties voortaan een beleidslijn zijn van onze regering.

Minister Reynders achtte het de plicht van de regering om deze mensen in nood te helpen. “Het was nodig om iets te doen, niet alleen iets te zeggen.” Sinds het begin van de crisis in Syrië heeft België al meer dan 5500 vluchtelingen uit dat land opgevangen. De minister verzekerde dat ons land bereid is om meer te doen, en heeft dat voornemen ook al overgemaakt op Europees niveau. Wat betreft de reddingsactie in Aleppo, benadrukte hij dat de 244 Syriërs geviseerd werden omwille van hun geloof door IS. De selectie gebeurde op basis van een voorstel van een actiegroep in ons land en werd mee opgevolgd door Staatsveiligheid. De regering werkte ook nauw samen met de Belgische ambassade in Beirut.

In haar repliek benadrukte Lijnen dat dit een zeer mooi gebaar is van de regering. “We hebben de plicht om mensen in nood asiel te bieden. Zulke operaties moeten ook elders in de wereld mogelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de meest kwetsbaren in Zuid-Soedan, Jemen, Burundi enzovoort. Ook zij moeten op onze steun kunnen rekenen. Van selectief mededogen mag geen sprake zijn.” Reynders ging hier mee akkoord. Het liberale Kamerlid pleitte tot slot voor een duidelijke beleidslijn terzake en brak een lans voor duurzame oplossingen, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder