Sla navigatie over

Lijnen pleit voor snelle oprichting multidisciplinaire opvangcentra voor seksueel geweld

36 % van de Belgische vrouwen is het slachtoffer geweest van fysiek en seksueel geweld. In 2014 dienden 2882 mensen klacht in wegens verkrachting, dat zijn er gemiddeld 8 per dag. Maar 90% van de gevallen zou niet eens worden aangegeven.

 

Kamerlid Nele Lijnen: “Deze cijfers tonen aan dat seksueel geweld een enorm groot én verdoken probleem blijft in onze samenleving. We verwelkomen dus met open armen het nationale actieplan van de staatssecretaris en onze verschillende regeringen. Deze problematiek vereist een gecoördineerde, integrale aanpak om het onderwerp uit de taboesfeer te halen, aan preventie te werken, slachtoffers beter te begeleiden en vooral ook het geweld een halt toe te roepen.”

 

Het liberale Kamerlid roept nu op om het plan zo snel mogelijk uit te rollen op het terrein. “We juichen het plan van de staatssecretaris toe om multidisciplinaire opvangcentra voor seksueel geweld op te richten. Dit zijn centra waar slachtoffers onmiddellijk terecht kunnen en waar zowel artsen, agenten als psychologen aanwezig zijn. Het is heel belangrijk dat slachtoffers meteen omringd worden door alle specialisten zodat zij beroep kunnen doen op acute eerste medische zorgen, forensische analyse, traumazorg en slachtofferhulp. De staatssecretaris wil hierover eerst een studie lanceren, die eind augustus 2016 afloopt, om daarna een pilootproject in elk gewest te starten. Dit moet sneller kunnen. En ik pleit voor een centrum in elke provincie. De Conventie van Istanbul die de Kamer vorige week ratificeerde schrijft immers voor dat we zo een centrum moeten oprichten per 200.000 inwoners, in landelijke en stedelijke gebieden.”

 

Daarnaast pleit Lijnen voor meer sensibilisering om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en het aantal aangiftes op te krikken; een gespecialiseerde opleiding van politieagenten en medisch personeel om de slachtoffers nog beter te kunnen opvangen; een uniforme aanpak en standaardprotocol in ziekenhuizen inzake de eerste vaststellingen; alsook een hulplijn en chatbox die steeds bereikbaar is. “We zijn bijzonder tevreden dat staatssecretaris Sleurs op al deze domeinen concrete acties naar voren schuift”, besluit Lijnen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder