Sla navigatie over

Lijnen: “Private sector heeft belangrijke plaats in ontwikkelingssamenwerking”

Ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 bekritiseert de dubbele belastingverdragen die ons land afsluit met ontwikkelingslanden. Volgens hen lopen die landen daardoor inkomsten mis.

 

Kamerlid Nele Lijnen reageerde vanmiddag in de Kamer tijdens het vragenuurtje. “Bilaterale dubbele belastingverdragen dienen om te vermijden dat bedrijven tweemaal worden belast in de beide landen. Ze dragen bij aan rechtszekerheid en een stabiel juridisch kader. Dat is belangrijk in ontwikkelingslanden. Zonder deze rechtszekerheid zouden de landen in kwestie vele investeringen, jobs en groei mislopen. Die zijn nochtans broodnodig.”

 

Het liberale Kamerlid gelooft immers in een belangrijke rol van de private sector in de ontwikkelingssamenwerking van de 21ste eeuw. “We moeten ontwikkelingslanden helpen een werkende economie op poten te zetten, een duurzaam belastingsysteem te creëren, zodat ze zelf middelen kunnen inzetten voor onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur. Zo’n duurzame verbetering kan alleen slagen als ook de private sector meewerkt en investeert.” 

 

Ze vroeg aan minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo hoe hij de Belgische partnerlanden helpt om een fiscaal systeem op poten te zetten zodat ze zelf inkomsten kunnen genereren.

 

De Croo stelde dat België internationaal koploper is op vlak van het ondersteunen van lokale overheden om inkomsten te genereren dankzij allerlei programma’s, onder meer in samenwerking met het IMF. Hij verzekerde dat ons land alle belastingverdragen aftoetst aan de standaarden van de OESO. Tot slot benadrukte ook hij dat een stabiel fiscaal en juridisch kader een cruciale voorwaarde is voor investeringen. “De private sector is geen vijand, maar net zoals het middenveld een belangrijke partner in de ontwikkelingssamenwerking. De hele internationale gemeenschap staat inmiddels achter die visie”, klonk het.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder