Sla navigatie over

Lijnen : “Stroomblack-out is onaanvaardbaar”

De dreiging van black-outs in de winter is geen nieuwigheid. In de zomer van 2014 was er reeds ophef over een mogelijk stroomtekort in de winter. “3 jaar later stelt zich opnieuw de vraag of straks de lamp zal branden”, zei Nele Lijnen tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

 

Elia schat dat ons land voor de komende winter een strategische reserve van 900 megawatt nodig heeft. In februari werd een aanbesteding uitgeschreven voor energieleveranciers die inactieve centrales ter beschikking hebben die standby kunnen zijn als reserve in geval van een stroomtekort tijdens piekmomenten in de winter.

 

“Die leveranciers krijgen hiervoor financiële steun”, legt Lijnen uit. “Maar Europa onderzoekt nu of deze staatssteun wel legaal is.  Zolang dat onderzoek loopt, mag ons land geen contracten afsluiten met energieleveranciers. Hier knelt het schoentje: ons land kan dit jaar dus mogelijk geen reserve aanleggen.”

 

Het liberale Kamerlid ondervroeg de Energieminister over deze problematiek. “Hoe kan het dat deze wet op de strategische stroomreserves zo laat is aangemeld bij Europa? Indien dit eerder was gebeurd, had dit onderzoek kunnen verlopen zonder tijdsdruk.” Ze eiste een oplossing voor dit probleem. “Een black-out is totaal onaanvaardbaar voor onze burgers en bedrijven in een land als België anno 2017.”

 

Minister Marghem verwees naar alle maatregelen die al werden genomen om stroomtekorten te vermijden, zoals de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, het afschakelplan, de strategische reserves en interconnecties met stroomnetten van buurlanden. Ze stelde ook dat het haar voorganger Wathelet was die de wet op de reserves had moeten aanmelden bij Europa. Tot slot meende de minister over voldoende juridische argumenten te beschikken om de EU te overtuigen dat het geen staatssteun betreft.

 

Nele Lijnen besloot: “Het is toch riskant om de uitspraak van Europa af te wachten in dit dossier. We moeten zekerheid hebben over de strategische reserves. Daar moet u voor zorgen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder