Sla navigatie over

Lijnen vraagt eerlijke verdeling kosten luchtverkeersleiding

Gisteren vond er een stroomonderbreking plaats in de installaties van luchtverkeersleider Belgocontrol. Daardoor konden een hele dag geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land.

 

“De wet van Murphy sloeg toe. Als we deze konden afschaffen, vonden we er meteen een parlementaire meerderheid voor. Maar helaas: vele reizigers strandden op de luchthavens, de economische en imago schade is groot”, zei Nele Lijnen.

 

Het Kamerlid vroeg aan bevoegd minister van Mobiliteit Galant hoe dergelijke calamiteiten in de toekomst kunnen worden vermeden, vooreerst in het belang van de veiligheid. Daarnaast stelde ze zich vragen bij de timing van de noodoefening -midden in de spits- die aan de basis lag van de panne.

 

Minister Galant stelde dat ze al het nodige heeft gedaan en het probleem van nabij heeft opgevolgd, samen met het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Ze heeft inmiddels een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het probleem. Hieruit zal ze lessen trekken en de nodige verbeteringen doorvoeren. De installatie werd in 2014 nog gekeurd voor 5 jaren, er werden nooit toegevingen gedaan op de veiligheid.

 

Hoewel de gekende financiële perikelen van Belgocontrol op geen enkele manier verbonden zijn met het incident, verwees Lijnen in haar repliek naar de afspraken in het regeerakkoord hierover. “Vandaag is het zo dat Brussels Airport het leeuwendeel van de kosten van de verkeersleiding op zich neemt. Regionale luchthavens zoals Deurne, Oostende, Luik of Charleroi dragen weinig tot niets bij. Ik vraag de minister dan ook op spoedig werk te maken van een nieuw samenwerkingsakkoord met de gewesten om de kosten eerlijk te verdelen volgens het principe de gebruiker betaalt, zoals afgesproken in het regeerakkoord.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder