Sla navigatie over

Lijnen wil discriminatie zelfstandigen in bijberoep wegwerken in geval van werkonderbrekingen

Een zelfstandige in bijberoep is een persoon die actief is als werknemer of ambtenaar en daarnaast een activiteit als zelfstandige uitoefent. In België gaat het om ongeveer 23% van de meer dan 1 miljoen zelfstandigen. Nele Lijnen: “Deze mensen kiezen voor een hybrid entrepreneurship. Ze realiseren hun droom als zelfstandige stapsgewijs. Uit onderzoek blijkt dat velen doorgroeien tot volwaardige zelfstandigen. Hun slaagkansen liggen ook hoger. We moeten deze mensen dan ook volop steunen in hun ambitie om te ondernemen.”

 

De sociale wetgeving is echter niet aangepast aan deze vorm van flexibel ondernemerschap. Zo bestaan er nog een aantal ongelijkheden op het vlak van thematische zorgverloven, tijdskrediet en loopbaanonderbreking. “Die systemen moeten het voor werkende mensen draaglijk maken om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Ze kunnen hun arbeid deeltijds of voltijds stopzetten, en het verlies aan inkomen wordt deels gecompenseerd door een uitkering”, aldus Lijnen.

 

Zoals onderstaande tabel aangeeft, mag die uitkering bij een deeltijdse of voltijdse onderbreking gecombineerd worden met een politiek mandaat (zonder voorwaarden) en een activiteit als werknemer (als deze al een aantal maanden beoefend werd). Voor zelfstandigen in bijberoep gelden er echter andere regels. Zo mag de uitkering niet worden gecombineerd als de hoofdactiviteit slechts deeltijds wordt onderbroken. Bij een voltijdse onderbreking kan de uitkering wel worden gecombineerd met een activiteit als zelfstandige in bijberoep, maar slechts gedurende één jaar.

 

Nele Lijnen: “Er zijn geen gegronde redenen voor deze ongelijkheden tussen werknemers en zelfstandigen in bijberoep. Ook die laatsten hebben recht op deze verloven en bijhorende uitkeringen. Ze hebben hier vaak zelfs meer belastingen voor afgedragen, zonder evenwel bijkomende rechten op te bouwen. We moeten de discriminatie dus wegwerken, en deze ondernemende mensen stimuleren in plaats van tegenhouden.” Daartoe diende het liberale Kamerlid een wetsvoorstel in.

 

Concrete praktijkvoorbeeld:

·      Nathalie werkt voltijds als werknemer in de modesector, en baat daarnaast als zelfstandige in bijberoep een webshop uit om haar eigen ontworpen en vervaardigde kledingstukken te verkopen. Wanneer zij haar ouderschapsverlof wil opnemen en 4/5de gaat werken als werknemer, zal ze haar webshop moeten stopzetten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder