Sla navigatie over

Lijnen wil loonkloofwet aanscherpen om ongelijkheid man-vrouw te verkleinen

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen wil dat bedrijven jaarlijks meer loonstatistieken bekend maken om een beter zicht te krijgen op de loonkloof. Ze dient daarover een wetsvoorstel in. “De publicatie van deze gegevens zoals de procentuele loonkloof geeft ons de kans om uit deze cijfers te leren en het beleid hierop af te stemmen. Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag vraag ik dan ook graag aandacht voor deze ongelijkheid”, stelt liberaal Kamerlid Nele Lijnen.
Het wetsvoorstel van het liberale Kamerlid sluit aan bij de werkzaamheden van het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie. Na een reeks hoorzittingen omtrent het thema ‘gender en tewerkstelling’ bleek het aangewezen om die gegevens beschikbaar te maken, om op die manier meer inzicht te krijgen in de problematiek van de loonkloof. De aanpassing van de loonkloofwet houdt in dat grotere bedrijven (vanaf 100 werknemers), en alle werkgevers in de publieke sector meer gegevens in de sociale balans moeten invullen. “Het is niet onze bedoeling om de bedrijven te overbelasten, maar een jaarlijks overzicht zal beleidsmakers helpen om aan de slag te gaan met de juiste cijfers en de problematiek beter te kunnen aanpakken”, aldus Lijnen.
Concreet moeten de grote bedrijven in de sociale balans vermelden wat de procentuele loonkloof is en wat de uurloonkloof is in hun bedrijf. De bedoeling is dat het Instituut voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen deze cijfers kan analyseren en ze publiek toegankelijk maakt. “Er stelt zich geen probleem van privacy aangezien er geen functies of individuele loonbedragen zullen worden vermeld, maar enkel de globale cijfers per bedrijf”, zegt Lijnen.
Voortouw nemen
De gemiddelde uurloonkloof, het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen, bedraagt in ons land 6,1%. Het EU-gemiddelde ligt op 16,2%. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. “Ons land doet het dus helemaal niet slecht, maar wij moeten hierin het voortouw blijven nemen. Loononderhandelingen zijn vrij en dat blijft best zo, maar het kan niet dat er een ernstige en systematische loonkloof gaapt tussen mannen en vrouwen die dezelfde job uitoefenen. Dit wetsvoorstel moet ons helpen om die problematiek aan te pakken”, besluit het liberale parlementslid.
Het wetsvoorstel kunt u hier lezen:
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3617/54K3617001.pdf

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder