Sla navigatie over

Limburgse landbouwers planten de meeste bloemen

Wie fietst langs Vlaamse landbouwwegen, komt wel eens kleurrijke bloemenstroken tegen. De meeste kans om er te zien, heb je in Limburg. Daar zaaiden landbouwers dit jaar maar liefst 190 hectare bloemen in. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) aan minister van Natuur en Leefmilieu Zuhal Demir.

Met de aanleg van een bloemenstrook langs een landbouwperceel verhoogt een landbouwer het voedselaanbod voor insecten zoals hommels, bijen en vlinders. Daardoor nemen hun overlevingskansen toe; een win-win, want de landbouwers hebben deze insecten nodig voor de bestuiving van hun gewassen. Landbouwers die beslissen om in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aan te leggen, kunnen hier via een beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) trouwens ook een vergoeding voor krijgen.

In Vlaanderen steeg het aantal afgesloten beheersovereenkomsten de afgelopen vijf jaar aanzienlijk. Van 27 beheersovereenkomsten en 5 hectare in 2015, tot maar liefst 1.617 beheersovereenkomsten in 2020, goed voor 493 hectare gezaaide bloemen in Vlaanderen dit jaar. De meeste bloemen werden ingezaaid in Limburg. Door middel van 514 beheersovereenkomsten klokten Limburgse landbouwers af op niet minder dan 190 hectare. Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts reageert verheugd: “Ik ben trots dat Limburg hierin koploper is. Een groot deel van ons toeristisch fietsroutenetwerk loopt langs- en doorheen onze landbouwstreken. De aangelegde bloemenstroken geven het landschap een ander en kleurrijker beeld. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken.”

Fiscaal voordeel

Hoewel enkel actieve landbouwers een bloemenstrook via een beheersovereenkomst kunnen aanleggen, is het ook voor particulieren mogelijk om een bijdrage te leveren. Zo kan je vanaf dit jaar een fiscaal voordeel krijgen wanneer je een gift doet aan Boerennatuur (vroeger Agrobeheerscentrum Eco²) voor de aanleg van bloemenstroken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder