Sla navigatie over

Lokaal Bouwshiftfonds: open ruimte vrijwaren én 100% vergoeding eigenaars

Er is een akkoord rond het dossier van de bouwshift. Met een Lokaal Bouwshiftfonds wil de Vlaamse regering open ruimte maximaal vrijwaren én eigenaars correct vergoeden. Lokale besturen worden financieel aangemoedigd om de woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar bos-, natuur of landbouwgrond. De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro per jaar uit zodat eigenaars 100% vergoed worden voor de planschade als hun grond herbestemd wordt.

De kogel is door de kerk. Er is een akkoord rond het stikstofdossier en het bouwshiftdossier. Wat het bouwshiftdossier betreft komt er een Lokaal Bouwshiftfonds.

De Vlaamse regering wil zoveel mogelijk open ruimte vrijwaren. Eerst werd daarom beslist om de 12.700 hectare woonuitbreidingsgebieden tot 2040 onder een stolp te plaatsen. Enkel lokale besturen konden beslissen om deze gronden aan te snijden of om te zetten naar bos-, natuur-  of landbouwgrond. In geval van herbestemming zouden de lokale besturen moeten opdraaien voor de vergoeding van het waardeverlies voor de eigenaars, de zogenaamde planschade. Indien lokale besturen de gronden tot 2040 onder de stolp hielden, zou Vlaanderen deze kost op zich nemen.

Critici wezen terecht op het feit dat lokale besturen deze gronden waarschijnlijk niet gingen herbestemmen wegens een gebrek aan middelen en dat er daardoor weinig tot niets ging gebeuren tot 2040. Vlaanderen zou de factuur voor zich uitschuiven en rechtsonzekerheid voor eigenaars ging blijven aanslepen.

Met het Lokaal Bouwshiftfonds is er nu een oplossing voor het bouwshiftdossier. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: 'Lokale besturen die een woonreservegebied omzetten tot bos, zullen door de Vlaamse regering vergoed worden voor twee derde van het waardeverlies. Gaat het om een herbestemming tot natuur of landbouwgrond, dan keert het fonds de helft van het waardeverlies uit. Om aanspraak te maken op het Lokaal Bouwshiftfonds moet het lokaal bestuur een engagement aangaan. Voor elke hectare die omgezet wordt en meegefinancierd wordt door de Vlaamse regering, moet het lokaal bestuur het engagement aangaan om één extra hectare onder de stolp te houden. Zo worden eigenaars correct vergoed én vrijwaren we de open ruimte maximaal.'

100% vergoeding voor de eigenaars was belangrijk voor de liberalen. '150.000 Vlamingen hebben een stuk woonuitbreidingsgebied. 77 procent van deze eigenaars heeft slechts 1 perceel in eigendom. Dat zijn niet de rijke bouwpromotoren. Dat zijn voornamelijk vaders en moeders die een stukje grond hebben gekocht voor hun kinderen om er ooit te kunnen op bouwen. Het gaat hier over één van de fundamenten van onze samenleving, namelijk het eigendomsrecht. Wanneer de overheid beslist om je grond te herbestemmen, dan moet je hier correct voor vergoed worden', klinkt het bij minister Somers.

Vlaams Minsister Somers is tevreden met dit akkoord: 'Met een lokale bouwshiftfonds komt er een oplossing in een dossier dat al drie legislaturen aansleept. We beschermen onze open ruimte, we vergoeden eigenaars correct, we stimuleren lokale besturen in hun klimaatbeleid én we zorgen ervoor dat dit alles betaalbaar blijft voor Vlaanderen.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder