Sla navigatie over

Lokale besturen krijgen meer toegang tot gegevens in strijd tegen kinderarmoede

Er komt via een decreetswijziging een betere gegevensdeling tussen het Agentschap Opgroeien en de lokale besturen. Zo willen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement ervoor zorgen dat lokale besturen meer doelgericht kinderarmoede kunnen aanpakken. 'Lokale besturen kunnen via deze aanpassing de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening vergroten en zo armoede gerichter aanpakken', leggen initiatiefnemers Maaike De Rudder (CD&V), Katja Verheyen (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld) uit.  

Vandaag keurt het Vlaams Parlement twee wijzigingen aan een decreet van 2004 goed dat de gegevensdeling tussen het Agentschap Opgroeien en de lokale besturen bepaalt. Het Agentschap Opgroeien heeft heel wat info over kwetsbare gezinnen en de kinderen die opgroeien in deze gezinnen. Met deze aanpassing maken de indieners het mogelijk om die gegevens te delen met lokale besturen. Zo kunnen zij zich proactief richten tot deze gezinnen.

'Door lokale besturen toegang te geven tot gegevens van het Agentschap Opgroeien kunnen kwetsbare gezinnen meer op maat geholpen worden. We weten allemaal dat hoe sneller problemen gedetecteerd worden en hoe sneller die aangepakt worden, hoe beter. Lokale besturen kunnen er zo ook voor zorgen dat zij deze gezinnen beter bereiken. Niet elk gezin vindt de weg naar de hulpverlening', stelt Maaike De Rudder, Vlaams Parlementslid voor CD&V.

Katja Verheyen, Vlaams Parlementslid voor N-VA, reageert tevreden: 'Het Agentschap Opgroeien zit op een schat aan gegevens. Achter die gegevens zitten natuurlijk altijd mensen van vlees en bloed; ook heel vaak kwetsbare personen of gezinnen die misschien nog niet gekend zijn bij hun OCMW maar tegelijk toch heel wat hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Met dit decreet zorgen we mét respect voor de privacy vandaag voor een correcte juridische onderbouw. Daarmee komen we tegemoet aan een heel belangrijke aanbeveling die de coronacommissie van het Vlaams Parlement deed.'

'Met dit initiatief zetten we een volgende stap in de strijd tegen kinderarmoede', zegt Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld. 'OCMW's zijn vandaag niet altijd op de hoogte van de gezinssituatie waarin een kind verkeert. Door gegevensdeling, met de nodige privacywaarborgen, vanuit het Agentschap Opgroeien kunnen lokale besturen doelgerichter en vroegtijdig gezinnen begeleiden naar de juiste diensten. Deze aanpak is essentieel om het welzijn van het kind te verbeteren.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder