Sla navigatie over

Lokale besturen moeten komaf maken met wildgroei aan belastingen op ondernemers

Parlementslid Maurits Vande Reyde: “Pestbelastingen zoals taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden? Absurd en niet meer van deze tijd”

De belastingen die steden en gemeenten in Vlaanderen heffen op ondernemingen blijven hoog. In 2019 zijn ze goed voor ruim 1,07 miljard euro. Het deel daarvan waar lokale besturen volledig zelf voor verantwoordelijk zijn, de lokale autonome belastingen, steeg met 7,63% ten opzichte van 2013, van circa 218 naar 235 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Diependaele op een vraag van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde. Vande Reyde roept op om nutteloze lokale belastingen op ondernemers in heel Vlaanderen af te schaffen.

Lokale besturen heffen op twee manieren belastingen op ondernemingen. Enerzijds zijn er opcentiemen op onroerende voorheffing, verkeersbelasting en leegstand. Dat zijn belastingen die door de Vlaamse overheid geïnd worden en waar lokale besturen dus een supplement op berekenen. Anderzijds hebben lokale besturen de autonomie om zelf een reeks belastingen te innen. Dit zijn de zogenaamde autonome lokale belastingen.

“De belastingen op lokale ondernemers waar steden en gemeenten zelf over beslissen liggen nog steeds erg hoog. Voor lokale besturen zijn deze een relatief makkelijke en zekere bron van inkomsten. Ondernemingen, en vooral de kleinere, hebben immers weinig marge om ze te ontwijken. Tenzij ze hun activiteiten stopzetten”, zegt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde. “Er is in de loop der jaren een wildgroei ontstaan. Veel van die belastingen zijn echt niet meer van deze tijd. Wat te denken van belastingen op drijfkracht, ‘vermakelijkheden’ en zelfs steenbakkerijen, die anno 2020 nog steeds voorkomen in Vlaanderen? Geen wonder dat ze door ondernemers ook wel eens ‘pestbelastingen’ genoemd worden.”

Volgens Vande Reyde is het tijd om orde te scheppen in de grote brei aan lokale ondernemersbelastingen: “Lokale besturen moeten zuinig omspringen met belastingen op hun ondernemers. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor vele KMO’s en grotere bedrijven al een hele grote kost. Daarbovenop een waslijst aan lokale ondernemersbelastingen heffen is niet te verantwoorden. Alleen al de administratieve kost ervan is gigantisch. Lokale besturen zouden in een ideaal scenario moeten komen tot slechts één algemene bedrijfsbelasting, die uniform, transparant en eerlijk is. Je kan anno 2020 toch echt geen belasting op drijfkracht meer goedpraten? In veel gemeenten bestaat er trouwens een algemene bedrijfsbelasting, maar blijven daarnaast een reeks aan andere ondernemersbelastingen gewoon bestaan. Dat is te gek voor woorden. Als je het met de personenbelasting zou vergelijken, is het alsof je mensen naast een algemene belasting op arbeid ook nog eens zou taxeren op ademhaling en stappenaantal.”

De Vlaamse overheid heeft in het verleden al verschillende keren geprobeerd om de creativiteit van lokale besturen op vlak van ondernemersbelastingen in te perken. Zo voerde Dirk Van Mechelen in 2008 een schuldverlaging voor lokale besturen door, in ruil voor een afschaffing van de belastingen op de aankoop van nieuwe machines.

“Vanaf dit jaar heeft de huidige Vlaamse regering opnieuw erg veel extra middelen geschonken aan de lokale besturen. Ze komt tussen in de responsabiliseringsbijdrage en geeft extra geld voor open ruimtes. Die twee samen zijn goed voor 1,43 miljard euro in totaal. Dat is ongeveer het bedrag dat voortvloeit uit de ondernemersbelastingen. Daarnaast blijft het gemeentefonds elk jaar ook met 3,5% stijgen. In ruil voor al deze extra middelen, is het niet meer dan fair dat de lokale besturen de eigen belastingen laten dalen. Hun lokale ondernemers zorgen voor groei en werkgelegenheid. De pestbelastingen moeten verdwijnen”, besluit Vande Reyde.

Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz voegt hieraan toe: “We willen zelfs verder gaan en pleiten voor een uitgebreide lokale fiscale hervorming. Dit kan via een aanpassing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing die lokale besturen innen, zodat de fiscale druk verschuift van lokale winkelassen naar grote baanwinkels. Zo trekken we volop de kaart van levende en bruisende handelskernen in onze gemeenten en steden. En dat heeft voordelen op vlak van mobiliteit, ecologie en sociale controle.”

Achtergrondinfo

 • Overzicht lokale belastingen op ondernemingen
2015 2016 2017 2018 2019
Lokale autonome bedrijfsbelastingen* 248.673.675 255.809.549 250.717.373 253.283.052 234.814.586
Lokale bedrijfsbelastingen geïnd door Vlaamse overheid** 908.556.788 904.307.730 904.901.953 905.747.168 837.996.574
opcentiemen onroerende voorheffing 878.804.227 872.464.710 871.501.818 870.988.557 805.243.801
opdeciemen verkeersbelastingen 29.752.561 31.843.020 33.400.135 34.758.611 32.752.773
opcentiemen leegstand 0 0 0 0 0
Totale lokale belastingen op bedrijven 1.157.230.463 1.160.117.279 1.155.619.326 1.159.030.220 1.072.811.160
 • Enkele voorbeelden van lokale autonome belastingen op ondernemingen die niet meer van deze tijd zijn
 • Belasting op steenbakkerijen
 • Belasting op drijfkracht
 • Belasting op vermakelijkheden
 • Belasting op leurhandel
 • Belasting op het openblijven na sluitingsuur
 • Belasting op automatische verdelers
 • Belasting op vergaarbakken
 • Belasting op privé wegwijzers

 

 • Overzicht per provincie van de lokale autonome ondernemersbelastingen
Provincie JR 2013 JR 2014 JR 2015 JR 2016 JR 2017 JR 2018
Antwerpen 92 898 704 102 887 752 100 940 207 97 524 675 96 134 753 99 041 708
Limburg 22 369 030 21 550 477 20 658 940 22 266 158 22 232 859 21 207 641
Oost-Vlaanderen 49 727 393 58 383 484 57 912 892 66 044 089 63 333 629 66 123 635
Vlaams-Brabant 25 195 482 29 330 900 33 712 701 34 162 007 34 027 271 31 890 194
West-Vlaanderen 27 969 019 33 342 434 35 448 935 35 812 620 34 988 861 35 019 873

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder