Sla navigatie over

“Lokale politiezones krijgen dan toch geld voor meer verkeersveiligheid”

Het Verkeersveiligheidsfonds bevat de inkomsten uit de betaling van de verkeersboetes. De middelen in het fonds worden sinds 2008 verdeeld onder de lokale politiezones en de federale politie. De federale overheid wilde de verdeelsleutel tussen beide aanpassen om het nieuwe ICT-systeem iPolice te financieren. Gevolg zou zijn dat de lokale politiezones minder middelen zouden krijgen.

Dat zorgde voor een storm van protest. “De lokale politiezones rekenen op deze middelen om te kunnen investeren in verkeersveiligheid. Denk maar aan de plaatsing van flitscamera’s en preventieve snelheidsborden,” zegt De Meulemeester. “Met de voorgestelde nieuwe verdeelsleutel zouden de Vlaamse politiezones 12,1 miljoen euro minder krijgen. Dat is een smak geld, waardoor er heel wat investeringen in verkeersveiligheid niet zouden doorgaan. Het is daarom goed dat de federale regering haar plannen nu herziet.”

Middelen nu snel verdelen

De Meulemeester dringt er nu op aan om de middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds van de jaren 2011 tot en met 2013 nu snel effectief te verdelen. “De lokale politiezones wachten al enkele jaren op de hun toegezegde middelen. Het wordt tijd dat ze die nu ook krijgen.”  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder