Sla navigatie over

Lydia Peeters wil meer toegankelijke haltes in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft de projectoproep ‘Toegankelijke haltes’ goedgekeurd. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, reikt met die oproep de hand naar steden en gemeenten en ondersteunt hen in het aanleggen van toegankelijke haltes langs gemeentewegen. Er wordt onder meer een subsidie van 5.000 euro (in totaal 1,8 miljoen euro) voorzien voor het toegankelijk maken van een halte of het aanleggen van een toegankelijke halte. “Slechts 12% van de Vlaamse haltes zijn toegankelijk voor personen met een motorische beperking”, zegt minister Peeters. “Aangezien meer dan 60% van de haltes langs gemeentewegen liggen, spelen de lokale besturen een cruciale rol in dit verhaal.”

Eind november 2020 stelde minister Peeters het ‘Masterplan Toegankelijkheid’ voor waarin enkele doelstellingen zijn opgenomen. Zo moet 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk zijn tegen 2030 zodat ongeveer 70% van de reizigers kunnen rekenen op een toegankelijke rit. Er wordt in 2021 dan ook 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in het toegankelijk maken van haltes langs gewestwegen. Alle Hoppinpunten (vervoersknooppunten) moeten ook 100% toegankelijk zijn. Om meer toegankelijke haltes langs gemeentewegen te verkrijgen, lanceerde minister Peeters de projectoproep ‘Toegankelijke Haltes’, die kadert binnen haar ‘Masterplan Toegankelijkheid’.

“Als minister van Mobiliteit wil ik een reflex rond toegankelijkheid aanwakkeren bij alle overheden”, aldus minister Peeters. “Mobiel zijn is essentieel om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen en te beleven. Basisbereikbaarheid geldt voor iedereen. Ik wil er dan ook voor zorgen dat personen met een motorische of visuele beperking en minder-mobiele mensen zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer.”

Incentives voor lokale besturen

De projectoproep ‘Toegankelijke Haltes’ voorziet verschillende drijfveren voor lokale besturen. Steden en gemeenten kunnen het charter ‘Masterplan Toegankelijke haltes’ ondertekenen en zich zo engageren om toegankelijke haltes aan te leggen of bestaande haltes toegankelijk te maken en om bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen.

Daarnaast voorziet minister Peeters een subsidie van 5.000 euro voor het toegankelijk maken van een halte of het aanleggen van een toegankelijke halte langs gemeentewegen.

“Voor 2021 trek ik 1,8 miljoen euro uit. Dit budget zal alvast 350 extra toegankelijke haltes langs gemeentewegen opleveren”, duidt minister Peeters. “We hanteren hier het principe van first in, first out. Daarmee willen we snel concrete veranderingen op het veld zien.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder