Sla navigatie over

“Maak de werkvloer toegankelijk voor mensen met een handicap”

Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap brak Volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) tijdens het vragenuurtje in de Kamer een lans om de werkzaamheidsgraad van mensen met een handicap te verhogen. 'Onze krappe arbeidsmarkt smeekt om helpende handen. Geef ook mensen met een handicap een faire kans om te werken. Focus op hun talenten, niet op hun beperkingen!' De Jonge riep minister Dermagne op werk te maken van een toegankelijkheidscharter voor onze bedrijven.'

'Een job helpt tegen armoede en geeft mensen de gelegenheid om zichzelf te emanciperen. Dat geldt evenzeer voor mensen met een handicap, maar we onderschatten veel te vaak hun talenten. Hun werkzaamheidsgraad is met 46% zeer laag. Toch hebben we ook hen nodig om de beoogde algemene werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Maar dan moeten we het werk voor hen meer op maat organiseren en hen een eerlijke kans geven door drempels weg te werken. De regering heeft er al voor gezorgd dat werken beter loont door de hervorming van de 'prijs van de arbeid', maar dat kan pas echt wanneer een persoon met een handicap ook een job hééft', zegt Tania De Jonge.

Weg van de platgetreden paden

De Ninoofse burgemeester wil zich niet inschrijven in een 'ocharme'-benadering die mensen met een handicap ontraadt om de stap naar een job te zetten of hen te snel toeleidt naar de sociale economie. 'Voor een aantal onder hen is de sociale economie een waardevol tijdelijk of definitief alternatief, maar er liggen ook kansen in het regulier economisch circuit. Daarom pleit ik ervoor om de platgetreden paden te verlaten en werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Ik besef dat de weg naar werk voor deze mensen niet altijd over rozen en soms zelfs dood zal lopen, maar hen ongewild achter de geraniums laten verwelken is helemaal geen optie.'

Tania De Jonge pleit bij minister Dermagne voor meer voluntarisme door werk te maken van een toegankelijkheidscharter in ons bedrijfsleven. 'Met een toegankelijkheidscharter krijgen bedrijven handvaten om hun werkvloer én HR-beleid inclusief te organiseren. Wie drempels wegwerkt maakt de weg vrij voor mensen met een handicap op de werkvloer.

'Focus op hun talenten, niet op hun beperkingen'

Daarnaast verwacht Tania De Jonge van de minister van Werk dat hij geen enkele tool onbenut laat. 'We laten vandaag te veel kansen liggen. Ik denk bijvoorbeeld aan het creëren van een flexibel werkkader, zodat mensen met een handicap hun arbeidstijden en werkritme kunnen aanpassen in functie van hun beperking. Ik denk eveneens aan het positief aanwenden van uitzendjobs. Interim is voor elke werknemer een drempelverlagend instrument om aan de slag te gaan. Laat de uitzendsector voor mensen met een handicap dus geen taboe maar een opstap naar een eerste werkervaring zijn.'

'Inclusie is pas geslaagd als men focust op wat mensen met een handicap wel nog kunnen en niet op hun beperkingen', besluit Tania De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder