Sla navigatie over

Wat doen we aan de hoge energieprijzen?

Vele burgers, zelfstandigen en kmo’s maken zich vandaag zorgen over hoe ze de komende winter hun facturen kunnen betalen. Eerst de coronacrisis en nu de oorlog in Oekraïne zorgen voor ongezien hoge energiefacturen en hebben een zware impact op onze bedrijven.  We laten niemand achter. Daarom hebben zowel de federale als de Vlaamse regering de afgelopen maanden inspanningen gedaan om de energiefactuur te milderen. Hier vind je een overzicht. 

Premier Alexander De Croo: “Het is nu cruciaal dat er actie komt op het Europese niveau. Samen kunnen we doortastende maatregelen nemen om in te grijpen in de prijs van gas en energie in het algemeen. Ons land kan deze crisis niet alleen aan. Daarom blijf ik op tafel kloppen om snel en kordaat op te treden.” 

“Iedereen voelt de gestegen prijzen in de portefeuille. Op Vlaams niveau nemen we daarom heffingen en schulden uit de factuur. Op lange termijn zetten we in op duurzame oplossingen met extra steun voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie. Zo kunnen we het verbruik structureel laten dalen. Daarbij voorzien we extra ondersteuning voor gezinnen die de investeringen niet zelf kunnen financieren,” zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers. 

Voorzitter Egbert Lachaert: “Met deze maatregelen helpen we zo veel mogelijk mensen door deze energiecrisis, en dit op een budgettair verantwoorde manier.”

Wat doen we aan de hoge energieprijzen?

Maatregelen september 2022 

Goedkoper basispakket energie voor gezinnen: de federale regering introduceert een energiekorting voor de maanden november en december. Dit wordt verrekend op de voorschotfacturen vóór het einde van het jaar en betekent een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit. 

Dit wordt enkel voorzien voor variabele energiecontracten en voor alle nieuwe vaste contracten die werden afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021. 

Naast de contractvoorwaarde geldt ook een inkomensvoorwaarde. Het goedkoper basispakket is voor de lage en middeninkomens een netto-tegemoetkoming. Voor wie boven de onderstaande inkomensgrenzen uitkomt, zal de fiscus de tegemoetkoming beschouwen als een belastbaar voordeel. 

Volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd: 

 • Alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 62.000 euro (ter info: het mediaan netto belastbaar inkomen bedraagt in ons land 37.273 euro) 
 • Koppels met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 125.000euro 
 • Per extra persoon ten laste komt bij dit jaarlijks netto belastbaar inkomen 3.700 euro  

De stookoliecheque wordt verhoogd van €225 naar €300. Iedereen die al een aanvraag had ingediend, zal ook €300 ontvangen.

Er komt ook extra steun aan de bedrijven: 

 • Sociale steunmaatregelen 
  • Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen 
  • Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt geactiveerd en afgestemd op het Europese Temporary Crisis Framework 
  • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur 
  • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen 
  • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen 
  • Fiscale en financiële steunmaatregelen 
 • Uitstel van betaling van belastingen
  • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden 
  • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek 
  • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen 
  • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund- 
  • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december
 • Overige maatregelen 
  • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier 
  • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s 
  • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking. 

Maatregelen augustus 2022

 • Alle bestaande steunmaatregelen van de federale regering worden verlengd tot het einde van de winter (tot 31 maart 2023). 
  • Uitbreiding van de doelgroep voor de sociale tarieven (ten gunste van één miljoen huishoudens) 
  • Verlaging van de accijnzen op benzine en diesel 
  • 6% btw op elektriciteit en gas 
  • Een identieke financiële compensatiemaatregel voor stookolie 
  • Er worden ook gesprekken gevoerd met de energieleveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten die een afbetalingsplan vragen, dit op eenvoudig verzoek kunnen verkrijgen.  
 • Vermindering van het verbruik: de federale regering verlaagt de temperatuur in al haar gebouwen tot 19 graden. Het gebruik van airconditioning wordt gereguleerd (tot een maximum van 27 graden). De verlichting in de federale gebouwen en monumenten zal tussen 19 en 6 uur worden uitgeschakeld.   
   
 • Steun van de banken aan de zwaarst getroffen huishoudens. De federale regering onderhandelt met de financiële sector om de zwaarst getroffen huishoudens een duwtje in de rug te geven, onder meer via uitstel van hypotheekaflossingen en een verruiming van de middelen om toegang te krijgen tot energiebesparende maatregelen.  
 • Strijd tegen overwinsten: de federale regering zal de nodige maatregelen nemen om de overwinsten die bepaalde energiebedrijven momenteel boeken, af te romen. 

Maatregelen maart 2022  

 • De federale regering verlaagt de btw op elektriciteit naar 6% tot en met 30 september 2022 en verlaagt de btw op aardgas naar 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. 
 • De Vlaamse regering verhoogt de premies voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie tot 658 miljoen euro per jaar. Daarbij komt extra steun voor de laagste inkomens en de middenklasse. 
   
 • De federale regering neemt een eenmalige automatische korting op de factuur van 200 euro voor alle gezinnen die zich verwarmen met mazout/propaan/butaan. 
 • Het verbrede sociaal tarief aardgas en elektriciteit wordt door de federale regering verlengd tot en met 30 september 2022. 
   
 • De bijzondere accijnzen op benzine en diesel worden zo snel mogelijk en tijdelijk verlaagd met 17,5 cent/liter (incl. btw). Dit betekent een korting van 10 euro op een volle tank. De federale regering voer een cliquet-systeem in waarbij de accijnzen hernemen in geval van prijsdalingen zodra de maximumprijs onder 1,7 euro per liter daalt.   

 • Nog een federale maatregel: voor bedrijven die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne en mogelijke economische sancties, voorziet de federale regering vanaf 1 april 2022 tot 30 juni 2022 een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dezelfde modaliteiten zullen gelden als de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge covid-19 die afloopt op 31 maart 2022.  

Maatregelen februari 2022

 • De federale regering geeft een verwarmingspremie van 100 euro voor alle gezinnen. 
      
 • De federale regering verlaagt de btw op elektriciteit tijdelijk van 21% naar 6% 
 • Ook het uitgebreide sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt door de federale regering verlengd tot en met juni. Hierdoor loodsen we de 1 miljoen meest kwetsbare gezinnen in ons land door deze moeilijke periode. 
   
 • De Vlaamse regering voorziet extra budget voor wie zijn woning wil isoleren en onderzoekt om te knippen in de groenestroomcertificaten van grote bedrijven om zo de energiefactuur van de burger te verlichten. 
   
 • Staatssecretaris voor Consumentenzaken, Eva De Bleeker, gaat in overleg met FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, over de excessen in de voorschotfacturen. Het mag niet de bedoeling zijn dat de voorschotfacturen de jaarafrekening ruimschoots overschrijden en dat op die manier de voorschotten niet meer in verhouding zijn met het tarief en het verbruik van de consument. Ze ziet er verder op toe dat consumenten realistische voorschotfacturen voor gas en elektriciteit krijgen en pleit er bij de energieleveranciers voor om de eventuele terugbetalingen sneller te laten verlopen.  

Maatregelen oktober 2021  

 • De federale regering verlengt het uitgebreide sociaal tarief voor de gezinnen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Wat voor hen neerkomt op een besparing van al snel 700 euro op jaarbasis. Zij krijgen ook een bijkomende winterkorting van 80 euro. 
   
 • De federale regering vervangt de heffingen door een accijns. Deze wordt bevroren op het niveau van 2021. Dit houdt een korting op de energiefactuur in voor élke Belg van 30 à 50 euro op jaarbasis. Op deze manier voeren we de beloofde ‘energienorm’ in voor burgers en bedrijven die de energieprijzen in evenwicht moet houden met die van het buitenland, onder meer om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren. 
   
 • Vlaamse regering haalt meer dan 200 miljoen euro aan heffingen uit de energiefactuur gehaald, wat in 2022 voor elk Vlaams gezin een voordeel zal opleveren van 50 euro.  
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder