Sla navigatie over

Maggie De Block betaalt NIP-test naar downsyndroom terug aan alle zwangere vrouwen die de test wensen

Gemiddeld vallen in België elk jaar ongeveer vijftig onvrijwillige zwangerschapsonderbrekingen voor na een vruchtwaterpunctie bedoeld om trisomie of het downsyndroom op te sporen.
 
Bijna gratis
Minister De Block heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de terugbetaling van de NIP-test.  De test zal volledig terugbetaald worden voor vrouwen met een voorkeurregeling. Vrouwen zonder voorkeurregeling zullen nog maximaal 8,68 euro persoonlijk aandeel moeten betalen. België verstrekt hiermee de NIP-test als eerste Europees land vrijwel gratis.
 
Het Verzekeringscomité met vertegenwoordigers van zorgverleners, ziekenfondsen en werkgevers, heeft de terugbetaling vandaag, maandag 29 mei 2017, goedgekeurd. 
 
Voorwaarde voor afname van de test is dat de patiënte vooraf goede informatie krijgt over de mogelijke gevolgen van de test. De NIP-test kijkt naar het DNA van de foetus in het bloed van de moeder, schakelt elk risico op miskraam door de test uit en ontdekt trisomie met 99,8% zekerheid. Iedere arts die een zwangerschap volgt, kan de test afnemen of aanvragen. 
 
De niet-invasieve prenatale test is in België voor het eerst gebruikt in privélabo’s begin 2013.  
Op 2 februari 2015 heeft minister De Block het overleg met het Riziv over de terugbetaling van de NIP-test gelanceerd. Aanvankelijk was het bedoeling de NIP-test terug te betalen voor een risicogroep van 5.000 vrouwen die momenteel een vruchtwaterpunctie ondergaan. De terugbetaling van de NIPT voor de risicogroep was een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad en van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
 
Minister De Block: “Begin 2016 heb ik het dossier bijgestuurd. Ik wilde de NIP-test als eerstelijnstest ter beschikking stellen van álle zwangere vrouwen, zoals het KCE en de Hoge Gezondheidsraad ook aanbevelen . Doel is op een snelle en efficiënte manier trisomie 21 op te sporen. We hebben nu voldoende budget gereserveerd om jaarlijks honderdduizend vrouwen in België de NIPT aan te bieden.”
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder