Sla navigatie over

Maggie De Block geeft elke school stevige basis voor strijd tegen kinderarmoede

In België loopt 16,6% van de kinderen tot 16 jaar het risico in armoede te belanden (cijfers 2012, www.statbel.fgov.be – in 2011 bedroeg het armoederisico bij kinderen 18,5%); Kinderen ervaren daarbij armoede anders dan hun ouders. Voor hen is de werkelijkheid niet zozeer financiële armoede of werkloosheid.

Maggie De Block: “Arme kinderen worden soms uitgesloten op school als ze niet aan de buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen of als ze niet dezelfde gadgets of kledij hebben als hun klasgenootjes. Met dit plan wil ik in de eerste plaats de armoede en sociale uitsluiting aanpakken en dit bekeken vanuit het standpunt van kinderen.”

 

Uit de discussies en gesprekken met de jongeren uit het Atlas atheneum uit Gistel en de Sint-Jozefschool uit Elsene zijn thema’s naar voren gekomen die hen nauw aan het hart liggen als het om armoede gaat: betaalbare prijzen, kwaliteitsvolle en vriendelijke onthaaldiensten, contacten tussen ouders en kinderen, inspraak voor jongeren enz.

Eén van de kinderen getuigt: “Op 17 oktober 2013 heeft staatssecretaris mevrouw De Block onze school bezocht. Daarna heeft zij ons gevraagd het kinderarmoedeplan door onze ogen te bekijken. We mochten ons eigen plan opstellen, in onze taal en waarin stond wat voor ons belangrijk is. Dat is veel werk geweest: oefeningen en veel praten. Maar we zijn nu heel tevreden dat we hebben kunnen helpen en ik heb veel geleerd over armoede.”

 

De hoofdthema’s uit het kinderplan worden nu beschreven in een eenvoudige en zeer toegankelijke taal. De bedoeling is dat kinderen en jongeren het plan zelf kunnen lezen, dat ze erover praten en vooral dat ze er ook commentaar op geven. Eén en ander kan via de website www.jongerentegenarmoede.be

 

De POD Maatschappelijke Integratie heeft het kindvriendelijk plan gisteren, 23 april 2014, via de scholenkoepels naar alle Belgische scholen gestuurd. Het plan staat ook ter beschikking op de website www.jongerentegenarmoede.

 

Leraars krijgen samen met het plan een aantal middelen die hen helpen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten rond armoede.

Het gaat om:

de interfederale armoedebarometer: een instrument dat toelaat de situatie van armoede in België in kaart te brengen en op de voet te volgen.

Een pedagogische handleiding: deze handige gids geeft informatie bij de cijfers uit de armoedebarometer en helpt bij de interpretatie van de cijfers van de barometer.

De website www.jongerentegenarmoede.be.

 

Staatssecretaris De Block doet tegelijkertijd naar alle scholen ook een projectoproep “Stop kinderarmoede”.

Bedoeling is dat scholen een anti-armoedeproject uitwerken dat een hoogtepunt vindt op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede.

De projecten kunnen ingediend worden tot voor de zomervakantie van 2014. Meer info staat op de website www.jongerentegenarmoede.be

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder