Sla navigatie over

Maggie De Block zorgt voor betere ondersteuning transgenders

Sneller psychologische hulp 
In de gespecialiseerde centra melden zich meer mensen met vragen over hun genderidentiteit of genderdysforie aan. In het UZ Gent bijvoorbeeld hebben 891 mensen (667 volwassenen en 224 kinderen en adolescenten) zich aangemeld in de laatste vijf jaar. In 2016 alleen al had het UZ Gent driehonderd nieuwe aanmeldingen. Zij moeten acht tot twaalf maanden wachten op psychologische hulp. Binnen het College Geneesheren-Directeurs van het RIZIV is daarom gewerkt aan een akkoord om  de bestaande samenwerking van doorverwijzers en nazorg te versterken. UZ Gent is het eerste transgendercentrum dat hier gebruik van zal maken.  

Het is de bedoeling dat twee centra in België zich gaan specialiseren zodat ook voor de Franstalige burgers deze zorg  toegankelijk is. Onderhandelingen met een  kandidaat lopen. De minister hoopt dat de Franstalige tegenhanger nog dit najaar kan starten.

Wie heeft recht op wat
Personen die recht hebben op een terugbetaling zijn mensen die psychosociale en eventueel medische hulp vragen over genderidentiteit of genderexpressie. En/of mensen die symptomen vertonen van een geslachtsidentiteitsstoornis of die diagnose al eerder kregen. Zij hebben onder andere recht op gesprekken met een zorgverlener die een diagnose stelt, hen informatie biedt over de bestaande behandelingen, begeleiding tijdens de behandeling en een uitgebreide nazorg. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder