Sla navigatie over

Mantelzorgers krijgen erkenning en betaald verlof

Er komt vanaf 1 oktober een officieel statuut voor mantelzorgers die voor de zwaarste zorgverlening staan. Minister De Block erkent op die manier mantelzorgers die zo’n zware zorg uit oefenen dat ze hun professioneel leven achteruitstellen in functie van hun dierbare. Naar schatting 800.000 burgers in ons land doen op één of andere manier aan informele zorg. Werknemers in die situatie zullen beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand.

Hierover bereikt de commissie Sociale Zaken vandaag een akkoord. Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kunt ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

Minister Maggie De Block “Deze mantelzorgers zetten een pauze op hun professionele en persoonlijke ambities om te kunnen zorgen voor iemand die hen nauw aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de sociale sociale zekerheid.”

3 op 4 bejaarden willen zo lang mogelijk thuis worden verzorgd. “De betere ondersteuning van mantelzorgers zal daarbij helpen. Zowel zelfstandigen als werknemers komen in aanmerking voor dit nieuw statuut” vertelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld).

Minister De Block maakt het ook mogelijk voor wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt om activiteiten te doen als mantelzorger. Bijkomende voorwaarde is hier een toelating van de adviserend arts.

Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. “Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden”, verduidelijkt Kamerlid Sandrine De Crom (Open Vld). Dat zijn de aanwezige commissieleden overeengekomen.

De invoering zal stap voor stap gebeuren. Elk jaar komt er 1 maand bij en twee maanden per jaar indien iemand deeltijds aan de slag is.

Door de vergrijzing van de bevolking zal de zorgnood de komende jaren alleen maar toenemen. Door de inspanningen van mantelzorg te ondersteunen wordt informele zorg gevalideerd in het zorglandschap.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder