Sla navigatie over

Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

Open Vld, N-VA en CD&V erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen de mantelzorgers personen met een zorgbehoefte in hun thuismilieu of in een voorziening. Tal van studies hebben aangetoond dat ze daarbij met heel wat uitdagingen geconfronteerd worden. Ze gaan vaak zeer ver in het ondersteunen van hun naaste, waardoor ze soms ook hun fysiek en psychisch welzijn op het spel zetten. Daarom diende Freya Saeys (Open Vld) samen met Peter Persyn (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) een resolutie in met duidelijke prioriteiten om de mantelzorger beter te ondersteunen. Het Vlaams Parlement keurde vandaag de resolutie goed.

Informatie en begeleiding

Freya Saeys (Open Vld) : “Er bestaat heel wat informatie, maar zorgbehoevenden en mantelzorgers vinden ze niet. Daarom vragen we één laagdrempelig en duidelijk herkenbaar platform met informatie over alle mogelijke beschikbare ondersteuningsmogelijkheden, maar ook over financiële ondersteuningsvormen, praktische informatie en informatie over de evolutie van een aantal aandoeningen. Belangrijk is dat proactief informatie op maat wordt aangeboden aan de mantelzorger. Dat gebeurt best via één enkele website, maar ook via welzijnsorganisaties en via zorgcoördinatoren en casemanagement.“

Ook op psychologisch vlak moeten mantelzorgers beter geholpen worden. Mantelzorg kan immers in bepaalde omstandigheden ook psychisch belastend zijn. “Heel wat mantelzorgers lopen het risico op een depressie. Daarom is het belangrijk dat ze toegeleid worden naar psycho-educatie en dat aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om blijvend deel te nemen aan het sociaal leven,” zegt Saeys.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Onderzoek heeft aangetoond dat werk een beschermend effect heeft voor de mantelzorger. We willen good practices voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij de overheid en de private ondernemingen inventariseren en ter beschikking stellen. Afspraken tussen werknemer en werkgever op maat van de noden van de mantelzorger zonder dat de werking van het bedrijf in het gedrang komt, moeten toelaten werk en zorg te combineren.

Peter Persyn (N-VA): “Mantelzorgers ondersteunen betekent ook dat we zorgen dat er voldoende professionele zorg beschikbaar is en dat we tijdig voldoende professionele zorg inschakelen, om de mantelzorger bij te staan en op adem te laten komen. We pleiten dan ook voor meer flexibiliteit en continuïteit bij het uittekenen van het nieuw kader voor de gezinszorg. Daarbij moet ook assistentie bij handelingen van het dagelijks leven buiten de gangbare werkuren, tijdens week- en feestdagen mogelijk worden. Een voldoende aanbod op vlak van kortverblijf moet de mantelzorger toelaten regelmatig de batterijen op te laden.”

Tenslotte moet een attestenbank bij Vitalink voorkomen dat de mantelzorger voor elke tegemoetkoming een nieuw medisch attest moet aanvragen.

Noden mantelzorger meer in kaart brengen

Katrien Schryvers (CD&V): “We zien de mantelzorger als een belangrijke actor in de zorg, maar we moeten ook oog hebben voor zijn noden. Daarom vragen we een heel laagdrempelige registratie van de mantelzorgers, zoals we dit eerder ook vroegen specifiek naar jonge mantelzorgers toe. Bij het opstellen van een ondersteuningsplan voor de zorgbehoevende moeten ook de noden van de mantelzorger mee opgenomen worden. Mits instemming van de zorgbehoevende willen we de mantelzorger ook toegang geven tot het elektronisch zorgdossier zodat relevantie informatie tussen mantelzorgers en professionelen makkelijker kan worden uitgewisseld.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder