Sla navigatie over

Marianne Verhaert

Marianne Verhaert

Mandaat
Federaal volksvertegenwoordiger & Burgemeester Grobbendonk

Gemeente
Grobbendonk

Achtergrond
Ingenieur bouwkunde, Landmeter - expert 

Expertise
Commissie Mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen - Commissie nucleaire Veiligheid - Plaatsvervanger bij Commissie Buitenlandse Zaken 

In oktober 2018 kreeg Marianne  een stevig mandaat van de Grobbendonkse kiezer en is er nu een hartveroverende burgemeester. Ze staat midden tussen de mensen en neemt elk probleem van iedere burger ter harte. Zo heeft ze in de aanloop naar de verkiezingen alle huizen bezocht en elke inwoner van de gemeente heeft haar persoonlijk gsm-nummer. Die geest van positieve betrokkenheid neemt Marianne ook elke dag mee naar Brussel, waar ze sinds 2019 de belangen van de Kempen stevig verdedigt. Haar belangrijkste thema? Ervoor zorgen dat burgers weer ademruimte krijgen. Een efficiënte overheid moet ophouden met alle regelneverij zodat hardwerkende mensen meer beloond worden. Die visie draagt ze mee in de commissie mobiliteit & overheidsbedrijven. De technische ervaring die ze opdeed tijdens haar ingenieursstudies en bij haar job als Aquafin komen goed van pas bij de subcommissie nucleaire veiligheid, de tweede commissie die de Kempense opvolgt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Naast haar job als burgmeester en parlementslid is Marianne de mama van Louis en Maurice. 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder