Sla navigatie over

Marino Keulen tevreden met elektrische trambus tussen Hasselt en Maastricht

Begin deze week kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters aan dat er een doorbraak is in Spartacusdossier 1. De keuze is gevallen op een elektrische trambus. Marino Keulen, Vlaams Parlementslid, reageerde tijdens de plenaire vergadering tevreden: “Dit is hoogwaardig, duurzaam openbaar vervoer. Met deze piste kunnen we ook terugkeren naar het oorspronkelijke tracé van station tot station, van Hasselt naar Maastricht. Bovendien is deze keuze goedkoper en kunnen we de reizigers een frequenter reisschema aanbieden.”

Het Spartacusplan dateert van 2004 en omvat drie lijnen die alle drie vertrekken vanuit Hasselt: Spartacus 1 richting Maastricht, Spartacus 2 naar het Maasland en Spartacus 3 naar het noorden. Voor Spartacus 2 en 3 heeft bevoegd minister Peeters recent een doorbraak geforceerd en gekozen voor een trambus in een volledig vrije bedding. Onlangs werd ook beslist om voor Spartacus 1 een versnelling hoger te schakelen en te werken met een trambus in een vrije bedding.

Open Vld-parlementslid Marino Keulen bedankte de minister in zijn tussenkomst: “U hebt de verdienste om deze legislatuur twee belangrijke Limburgse hoofdpijndossiers uit het slop te hebben getrokken. Er is een doorbraak in de Noord-Zuidverbinding en nu ook in de drie Spartacusverbindingen. Twee factoren die van cruciaal belang zijn om van de trambus een succes te maken zijn vrije beddingen en een hoge frequentie. Nu is het uiteraard kwestie van tempo te maken en niet stil te vallen.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaf in haar antwoord aan dat ze bezig is met de bestelling van de bussen: “De selectieleidraad van vervoersmaatschappij De Lijn om de elektrische trambussen te bestellen is de deur uit. Ik hoop dat we deze zo snel mogelijk kunnen bestellen zodat we dat hoogwaardig, duurzaam openbaar vervoer flexibel kunnen inzetten op die plaatsen waar er veel vraag is. Aan de scholencampussen is er bijvoorbeeld veel vraag doorheen het schooljaar terwijl daar in de zomermaanden geen vraag bestaat.”

Het liberale parlementslid benadrukte tot slot het belang van meer internationale grensoverschrijdende openbaarvervoerverbindingen: “Ook de Nederlanders zijn hier vragende partij voor. Mogelijk kunnen we ons wagonnetje van de trambussen tussen Hasselt en Maastricht aanhaken aan waar zij mee bezig zijn, met internationale verbindingen oostwaarts. Dat debat moeten we met hen voeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder