Sla navigatie over

Mathias De Clercq wil Gents starterscontract uitrollen over gans Vlaanderen

Met dat contract kunnen ondernemers financiële ondersteuning krijgen voor opleiding, professionele begeleiding en investeringen. Dit gaat niet om een vrijblijvende subsidie, maar om een contract met rechten en plichten. Met het contract verplicht de starter zich onder andere tot het opstellen van een businessplan, het volgen van opleidingen en beroep doen op professioneel advies.

Mathias De Clercq: “Met dit starterscontract willen we de slaagkansen van starters verhogen gedurende de eerste drie cruciale levensjaren en de uitval beperken. Meer dan 200 Gentse startende ondernemingen hebben reeds een beroep gedaan op dit starterscontract. De overlevingsgraad van ondernemingen met een starterscontract is tot op heden bijna 100% terwijl dit voor startende ondernemingen in België na 3 jaar slechts 80% bedraagt.”

Het starterscontract ontving in november van vorig jaar de Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering. In de Vlaamse beleidsnota voor Economie stond deze filosofie ook aangekondigd, het bleef evenwel dode letter.

Mathias De Clercq: “We willen dit starterscontract uitrollen over gans Vlaanderen. Starters geven zuurstof aan de lokale economie en versterken de concurrentiekracht van onze Vlaamse economie. Ze zorgen voor de creatie van extra en nieuwe jobs. De starters van vandaag zijn de werkgevers van de toekomst.”

"
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder