Sla navigatie over

Maurits Vande Reyde: “Rol spoedplan om personeelstekorten aan te pakken uit”

Veel werkgevers vinden geen werknemers meer en een recordaantal vacatures staat open. Tegelijk zijn er 180.000 Vlamingen niet aan het werk en nog veel meer inactief. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, reageert strijdvaardig op deze vaststellingen. 'Iedereen die kan werken, moet nu aan de slag. Want de omikronvariant maakt de problemen alleen maar groter. Werkgevers kampen niet alleen met de arbeidskrapte, maar zien ook bestaand personeel massaal uitvallen. Er is nu actie nodig. Onze partij en collega Tom Ongena stelden vorige maand al een spoedplan voor. Ik roep bevoegd minister Crevits op om dat uit te rollen', zegt Vande Reyde.

'Het is geen pretje om vandaag ondernemer en werkgever te zijn in Vlaanderen', zo startte Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde zijn tussenkomst tijdens de plenaire vergadering. Hij doelde hiermee op de bijna 80.000 vacatures die momenteel openstaan. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Langs de andere kant is er een grote groep mensen die niet aan de slag is. De kloof tussen die twee is enorm groot.

Vande Reyde is duidelijk: 'Voor veel bedrijven is het vijf na twaalf. Overal waar er gigantische tekorten dreigen, voor onze economie, in onze sleutelsectoren, maar ook in onze KMO's, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die kan werken, nu naar een job wordt geleid. Zeker in deze tijden van nood is het ieders morele plicht tegenover de samenleving om werk op te nemen. Open Vld en collega-parlementslid Ongena deden in december al een aantal voorstellen. Ik roep de minister op om deze nu uit te voeren.'

Een grote brok van hun voorstellen is gericht op de rol van de VDAB. Zij moeten veel dichter op de huid zitten van iedereen die aan de slag kan, maar dat om een of andere reden niet doet. We denken dan zowel aan (tijdelijk) werklozen, als aan de grote groep inactieven. De VDAB moet diegenen onder hen die pertinent weigeren om in te gaan op vacatures en sollicitaties ook sanctioneren.

Vlaams minister Hilde Crevits gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Vande Reyde: 'We hebben een aantal maanden geleden beslist om een nieuwe aanpak te hanteren, omdat het huidige sanctioneringsbeleid onvoldoende tot resultaten leidt. Dan moet je kijken hoe dat komt. Die nieuwe aanpak is ook meer werkgeversgericht. Je moet werkgevers ervan overtuigen om iemand aan te werven die misschien niet alle competenties heeft die ze wensen. Daarnaast moet er een nieuw plan komen rond werkbaarheid en activering. Er zijn een pak mensen in Vlaanderen die geen uitkering krijgen, die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, maar die wel een overvloed aan talent hebben om ingeschakeld te worden.'

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij het historische karakter van deze uitslaande brand op onze arbeidsmarkt: 'We zijn het enige land ter wereld waar je levenslang een werkloosheidsuitkering kan krijgen, daar niet of amper voor gesanctioneerd wordt en op het einde van de rit ook nog een pensioen krijgt dat in sommige gevallen in de buurt komt van het pensioen van mensen die wel gewerkt hebben. Dergelijke situaties zorgen ervoor dat de bereidheid om te werken bij mensen afneemt. Ik ben dan ook zeer blij dat we in Vlaanderen mensen volop willen activeren alsook zorgen dat er een vangnet is indien nodig. Dat is de enige manier waarop we onze economie vooruithelpen. Spijtig genoeg staat dit in schril contrast met wat de PS in Wallonië doet.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder