Sla navigatie over

Mechelen start proefproject met innovatieve gevellaadpalen

Vrijdag stelde het Mechelse stadsbestuur in aanwezigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een nieuw project rond gevellaadpalen voor. Particulieren installeren daarbij een innovatieve laadpaal aan hun eigen woning en delen die met buren. De laadpaal overbrugt het voetpad via een zwevende kabelgoot waardoor een kabel onnodig is. “Dit project kan in de nabije toekomst een belangrijke gamechanger worden binnen ons ruimer stedelijk laadplan.”

“Mechelen is de eerste stad in de provincie die gevellaadpalen installeert,” licht schepen van mobiliteit Pia Indigne toe. “We willen de gevellaadpaal de komende twee jaar uitvoerig testen, evalueren en bijsturen waar nodig. Zo hebben we een helder beeld van hoe performant ze zijn en van de voor- en nadelen, alvorens ze breder uit te rollen. De gevelpalen zorgen voor vrije voetpaden en bieden Mechelaars de kans om vlakbij hun woning een laadpunt te installeren. Het project faciliteert laden op wandelafstand in woonwijken. Als stad nemen we graag een pioniersrol op in innovatieve projecten zoals dit.”

“In 2021 ging ik een eerste keer mee kijken naar het prototype. Opnieuw laten sterke ondernemers en steden zien dat zij het beste geplaatst zijn om oplossingen te vinden voor de toekomstige uitdagingen” vertelt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “De laadnood stijgt, daarom staken wij op Vlaams niveau een tandje bij om binnen LEKP 2.0 de eisen te verhogen van 1 naar 1,5 laadpunt per 100 inwoners. Mechelen engageerde zich daarvoor samen met 225 andere gemeenten. Met deze gevellaadpaal wordt niet alleen het delen aangemoedigd, maar ook een oplossing gegeven aan de typische stedelijke rijhuiswoning die geen plaats heeft voor een eigen laadpaal. Daarmee zit Mechelen ondertussen op bijna de helft van hun doelstelling LEKP 2.0 tegen 2030.” besluit minister Somers.

Het stadsbestuur wil uittesten of het proefproject een antwoord kan bieden op de stijgende vraag naar laadpalen in de Dijlestad. Het concept achter het proefproject heet Archie, waarbij vier Mechelse huishoudens zich hebben opgegeven om aan hun woning een nieuw type gevellaadpalen te gebruiken. Verschillende buurtbewoners kunnen dat laadpunt dan met elkaar delen. De laadpaal zelf wordt aangesloten op een afzonderlijke meterkast van de particuliere woning. Een laadkabel loopt via de gevel omhoog om via een kabelgoot die wat op een regenwaterpijp lijkt het voetpad te overbruggen. Een app staat in voor de reservatie van een laadpaal en een afsprakenregeling tussen de gebruikers. 

“Op dit moment zijn er in Mechelen 601 laadpunten beschikbaar, los van publieke laadpunten op privaat domein,” zegt schepen Indigne. “Het aandeel elektrische wagens zal in de toekomst enkel nog stijgen, waardoor ook de vraag naar laadinfrastructuur toeneemt. Mechelen levert al heel wat inspanningen en behoort tot de koplopers qua laadinfrastructuur per inwoner. Met Archie lossen we ook het probleem voor rijhuizen op.  Buurtbewoners kunnen via de app ook een laadplek op een comfortabele afstand van hun voordeur reserveren.” Vanaf vandaag gaan de gevellaadpalen in werking op drie van de vier locaties, met name Heembeemd, Msg. Scheppersstraat en de Hoveniersstraat. Na de werken zal ook de gevellaadpaal in de Adegemstraat in gebruik genomen worden. Op de parkeerplaats worden grondschilderingen voorzien.

“De officiële start van het proefproject in Mechelen is een echte gamechanger voor ons bedrijf,” zegt Rudy Bonten van Co-laden (Archie). “De niet-aflatende steun van het stadsbestuur is een belangrijke driver geweest om hier vandaag te staan en biedt ons de mogelijkheid nu voluit in te zetten op het veroveren van de semipublieke laadmarkt in België en in een latere fase in Europa. We zijn trots dat we met ons concept mede een rol kunnen spelen in de energietransitie en door het bouwen van kleine communities en het gebruik van een dynamisch laadtarief de overschakeling naar elektrische auto’s en bijhorende laadpunten mede behapbaar kunnen maken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder