Sla navigatie over

Mededeling Alexander De Croo en Paul Magnette, coformateurs

Z.M. de Koning heeft ons belast met de opdracht om zo spoedig mogelijk een volwaardige federale regering te vormen die beschikt over een brede meerderheid in het parlement.

We zullen daarbij verderbouwen op het werk van de twee preformateurs, Egbert Lachaert en Conner Rousseau, die we uitdrukkelijk danken voor hun inzet en voor de stevige basis die ze hebben gelegd.

We hebben nood aan een stabiele en slagkrachtige federale regering die niet alleen de grootste naoorlogse crisis overwint, maar ons land ook klaarmaakt voor de toekomst.

Heel wat mensen zijn op zoek naar houvast. Naar politiek verantwoordelijken die respect opbrengen, vertrouwen geven en oplossingen zoeken. Naar leiderschap dat erin slaagt zorgen weg te nemen, perspectief te bieden en te beschermen op moeilijke momenten.

Zeven onderhandelende partijen hebben zich geëngageerd om hun schouders te zetten onder een project voor een zorgzaam land waar we niemand achterlaten, een sterke economie waar iedereen een eerlijke kans krijgt en een duurzame samenleving die de klimaatcrisis aanpakt. Een België met een open blik op de wereld en een sterke stem in Europa.

Wij zullen ons de volgende dagen intensief inzetten, samen met de zeven onderhandelende partijen, om ons land eindelijk die slagkrachtige en stabiele federale regering te geven. Een uitweg uit de crisis. Een weg vooruit.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder