Sla navigatie over

Mededeling over federale regeringsvorming

De liberale en de groene familie engageren zich volop in de zoektocht naar een volwaardige regering met parlementaire meerderheid. Beide families hadden de voorbije tijd daarover gesprekken met de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette. Ons land heeft immers nood aan een slagkrachtige federale regering, die zich focust op de economische relance, het sociale, de volksgezondheid en het klimaat.

Wij wensen echter onze gezamenlijke bezorgdheid te uiten over de plannen van de opdrachthouders. Ondermeer rond het institutioneel luik uiten wij bezorgdheden. Hun aanpak leidt tot een nog complexere structuur en instellingen. Dat model is niet het onze. Ecolo en Groen, MR en Open Vld willen uiteraard wel meewerken aan een België dat efficiënter werkt, ten dienste van onze inwoners en hun bezorgdheden van elke dag. Dergelijke hervormingen vragen echter een grondige voorbereiding en voldoende overleg. Bepaalde bevoegdheden kunnen worden geregionaliseerd, maar anderen net geherfederaliseerd om de efficiëntie te verhogen. Institutionele hervormingen zijn voor ons altijd een middel, nooit een doel op zich.

De groene en liberale families benadrukken dat de tijd dringt. Ze willen vermijden dat er verder tijd verloren gaat en vragen aan de opdrachthouders om duidelijkheid te scheppen over de coalitie die ze verkiezen en te werken aan stabiele en solide oplossingen.

De liberale en groene families weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder