Sla navigatie over

Mediaminister laat Vlaamse Gamesector meespelen op wereldniveau

De professionele gamesector in Vlaanderen zit in de lift maar moet economisch bijbenen ten aanzien van gelijkaardige Europese landen en regio’s. De totale omzet van Belgische gameontwikkelaars bedroeg in 2014, 43,6 miljoen euro tegenover bijvoorbeeld 1,8 miljard euro in Finland, een land met een lager bevolkingsaantal dan Vlaanderen. Ook de verkoop van lokaal ontwikkelde games blijft in Vlaanderen voorlopig bescheiden. In 2014 gaf 70% van de Vlaamse gameontwikkelaars aan dat hun jaarlijkse omzet tussen 0 en 50.000 euro lag (exclusief BTW). Gezien de stijgende populariteit bij het brede publiek, heeft de gamesector dus nog heel wat mogelijkheden.

Stimuleren van investeringen in gameontwikkeling:

Om de ambities voor de Vlaamse gamesector kracht bij te zetten besliste de minister van Media al in 2017 om één miljoen euro toe te voegen aan het VAF/Gamefonds. Het fonds werd zo in één klap meer dan verdubbeld tot een totaal van 1,73 miljoen euro.

Landen met een beter fiscaal klimaat voor games, zoals Canada, trekken gameontwikkelaars naar zich toe. Om die kloof te dichten wil de Mediaminister een taxshelter voor gaming introduceren. Deze formule laat private bedrijven toe om op een fiscaal interessante manier te investeren in de gamesector. Hierdoor geraken gamebedrijven vlotter aan de nodige financiering en kunnen zij talentvolle Vlaamse gameontwikkelaars perspectief bieden in eigen land. Minister van Media Sven Gatz heeft hiervoor contacten gelegd met de bevoegde collega’s op federaal niveau. In het federaal parlement werden ondertussen twee wetsvoorstellen ingediend.

Uitwisselen van informatie:

Het Vlaamse gamebeleid heeft verschillende stakeholders en actoren. Om er voor te zorgen dat zij beter op elkaar kunnen inspelen richt minister Gatz een structureel overlegplatform op binnen de sector. De taken en activiteiten van onder meer het VAF/Gamefonds, Flanders DC , Mediarte, FLEGA en Creative Europe Media Desk Vlaanderen zullen op die manier beter gestroomlijnd worden.

Kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod:

Het opleidingsaanbod in Vlaanderen dient rekening te houden met de noden van de gamesector en verder in te spelen op ontwikkelingen in de internationale gamesindustrie. Het actieplan wil daarom de zakelijke vaardigheden en het ondernemerschap binnen de relevante opleidingen versterken, o.a. door overleg met deze onderwijs- en vormingspartners.

Stimuleren van innovatie en cross-sectorale samenwerking:

Het actieplan mikt op een betere kruisbestuiving tussen de gamesector en andere sectoren. De grenzen tussen gaming en andere mediavormen vervagen steeds meer. Met de nieuwe subsidielijn ‘innovatielab’ binnen het VAF/Mediafonds zal het VAF inzetten op innovatie en crossmediale producties (zoals bv. een game) stimuleren.

Inzetten op promotie, marketing en internationalisering:

Door het enorme aanbod aan games is het vaak moeilijk om de (internationale) consument te bereiken en te overtuigen. Om competitief mee te spelen op wereldniveau, verleent het actieplan meer steun aan promotie en marketing. Deelname aan internationale game evenementen zijn daarbij onmisbaar. Flanders Investment and Trade (FIT) zal de Vlaamse gamesector internationaal in de kijker zetten met de allereerste Vlaamse beursstand op de Game Developers Conference in San Francisco, in maart 2019, het belangrijkste evenement voor de professionele game development industrie ter wereld.

Aanvullend wordt ter plekke een randprogramma met showcase en netwerkevenementen georganiseerd door Flanders DC, FLEGA, VAF, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en enkele partners zoals Cronos Interactive en HOWEST.

Inzetten op educatieve, maatschappelijke en culturele functies van games:

Games hebben ook een grote educatieve, maatschappelijke en culturele meerwaarde. Vaak zijn games een handig hulpmiddel in het onderwijs, in de cultuur- of in de zorgsector. Daarnaast zijn games een volwaardige cultuurvorm met verschillende genres, types en stijlen. Het actieplan voorziet in specifieke steun aan artistieke en serious games. De culturele meerwaarde van games zal in de kijker staan met de uitreiking van de ‘Belgian Game Awards’ op 15 februari tijdens de 1UpConference in Kortrijk.

“Onze Vlaamse gamesector kan je vergelijken met onze Rode Duivels enkele jaren geleden”, legt de minister van Media uit. “Ze hebben veel talent en een enorm potentieel. Vandaag gooien ze hoge ogen. Mits de juiste investeringen, een goede organisatie en coaching kunnen we er voor zorgen dat ook onze gamesector kan meespelen op wereldniveau. Dit actieplan legt daar de fundamenten voor.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder