Sla navigatie over

Meer aandacht nodig voor relationele en seksuele vorming op school

"Er is geen kwaliteitscontrole, amper aandacht voor genderdiversiteit, scholen krijgen onvoldoende ondersteuning en oerconservatieve organisaties geraken makkelijk door de schoolpoort," zegt Ann Brusseel. Samen met Elisabeth Meuleman (Groen) dient ze in het Vlaams Parlement een conceptnota in.

Scholierenkoepel VSK en expertiseorganisaties zoals Sensoa zijn vragende partij voor meer visie rond relationele en seksuele vorming (RSV). Vorig jaar organiseerden ze samen nog een klaskaping waarbij ze uit protest de les overnamen. “Stop met enkel een lesje condooms over bananen schuiven gevolgd door een droge theorie over zwanger geraken”, klonk het.

Meer dan biologische aspecten van seks

Ann Brusseel:  “Scholen zouden niet enkel aandacht mogen besteden aan de technische en biologische aspecten van seks en wat waar moet, maar moeten een doordacht beleid rond relaties en seksuele vorming opstellen. Die ruime invalshoek betekent ook dat we reeds vanaf de kleuterschool aan de slag moeten gaan. Op vroege leeftijd gepast leren omgaan met elkaar, is onontbeerlijk.”

Scholen worden vandaag ondersteund door organisaties als Jong & Van Zin, Sensoa en Cavaria, maar ook oerconservatieve, anti-abortusorganisaties vinden hun weg door de schoolpoort door gratis pakketten aan te bieden. "Wij bepleiten een tweesporenbeleid: sterke vorming door goed opgeleide leerkrachten, in combinatie met een voldoende uitgebouwd aanbod aan externe vormingsbegeleiders,” aldus Meuleman en Brusseel

Vandaag is er amper zicht op de manier waarop relationele en seksuele vorming in het onderwijs wordt aangeboden. Daarom pleiten beide politici voor een verhoogde aandacht voor kwaliteitscontrole. Brusseel: “Naar Nederlands voorbeeld willen we een grootschalig onderzoek vanuit de Vlaamse Onderwijsinspectie. We vragen ook structureel meer aandacht vanuit de Inspectie. Vandaag de dag is er amper controle hoewel het om een belangrijk thema gaat.”

Minder vrijbljvend

Brusseel en Meuleman vinden ook dat de aanpak van de problematiek minder vrijblijvend moet zijn. “De ambities rond genderdiversiteit in schoolboeken en leerplannen blijven te vaak steken in overlegtafels. Wij zien een rol weggelegd voor educatieve uitgeverijen om samen met scholieren en experten duidelijke standaarden te maken voor meer diverse beeldvorming over gender, relatievormen, gezinstypes en seksuele oriëntatie.”

Pano bracht gisterenavond  een reportage over stereotypering bij kinderen. Daaruit bleek dat kinderen al zeer jong beginnen denken in stereotypen. Vanochtend liet minister Crevits optekenen dat er al enorme stappen gezet zijn richting een stereotype-vrij onderwijs. Meuleman en Brusseel nuanceren dit: “Het is waar dat er stappen worden gezet. Maar wat ons betreft is er nog zeer veel groeimarge voor we echt victorie kunnen kraaien. Er  ligt nog een stevige stapel werk op de plank.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder