Sla navigatie over

Meer dan 2 op 3 sociale voordelen toegekend op basis van statuut

Tom Ongena: “Nog veel werk aan de winkel om sociale voordelen meer toe te kennen op basis van inkomen”

Quasi alle departementen van de Vlaamse overheid kennen sociale voordelen toe. Dit gebeurt ofwel op basis van inkomen ofwel op basis van een bepaald statuut. In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken om deze bestuursperiode de omslag te maken naar sociale voordelen op basis van inkomen. Dat is cruciaal om inactiviteitsvallen te voorkomen en mensen aan te moedigen aan het werk te gaan. “Er ligt echter nog veel werk op de plank om dat principe écht in de praktijk om te zetten”, zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld), die hierover alle Vlaamse ministers bevroeg. “Ik pleit ervoor dat minister-president Jambon een coördinerende rol opneemt. Hij is de meest aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. Zo geven we uitvoering aan het regeerakkoord.”

Tijdens de gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid in de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie stelde Open Vld-parlementslid Tom Ongena aan minister Hilde Crevits de vraag naar de uitvoering van het principe dat in het Vlaams Regeerakkoord is opgenomen om sociale voordelen toe te kennen op basis van inkomen in plaats van statuut. Aangezien zo goed als alle Vlaamse departementen sociale voordelen toekennen, vroeg Ongena ook bij de andere ministers naar een overzicht. “De omslag van de toekenning van sociale voordelen op basis van statuut naar inkomen is cruciaal om de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen op te trekken. Vandaag gaan mensen soms niet of niet meer aan de slag omdat ze dan sociale voordelen zouden verliezen. Deze inactiviteits- of promotieval vormt een belangrijke hindernis om meer mensen aan de slag te krijgen”, zegt Ongena.

Het Vlaams Parlementslid merkt op dat er de komende jaren nog veel werk aan de winkel is om sociale voordelen minder toe te kennen op basis van statuut. Uit de cijfers blijkt dat 24 van de in totaal 79 mogelijke sociale voordelen (of 30,4%) worden toegekend op basis van inkomen. Dat betekent dat er maar liefst 55 (of 69,6%) worden toegekend op basis van statuut. “We moeten een versnelling hoger schakelen”, aldus Ongena. “Het is ook opvallend dat er (nog) geen minister werd aangeduid om dit principe uit het regeerakkoord te coördineren. Aangezien dit een opdracht is die ongeveer alle departementen moeten maken, roep ik minister-president Jambon op om een coördinerende rol op te nemen. Op die manier kunnen we de doelstelling in ons regeerakkoord behalen.”

Ongena erkent dat er situaties zijn waar een voordeel gekoppeld moet blijven aan het statuut. “Bij werkzoekenden bijvoorbeeld is het statuut relevant om in aanmerking te komen voor gratis opleidingen vanuit de VDAB. Uit het overzicht dat ik van alle Vlaamse ministers kreeg, blijkt echter dat er heel wat andere voordelen zijn waar een omslag wél kan. Nu we dit globaal overzicht hebben, reken ik erop dat de regering hiermee aan de slag gaat en dit belangrijke principe uit het regeerakkoord uitvoert.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder