Sla navigatie over

Meer dan 80 fietsostrades in aanmaak in Vlaanderen

“Fietssnelwegen bieden een aantrekkelijk alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto – zeker in congestiegevoelige regio’s. Ze verbinden vooral woon- en werkkernen, maar ook openbaar-vervoerknooppunten worden aangedaan. Ook de toenemende populariteit van elektrische fietsen werkt de aanleg van hoogwaardige fietsinfrastructuur over langere afstanden in de hand,” reageert Van Volcem.

De 5 provincies, die doorgaans optreden als trekker voor de aanleg van fietssnelwegen, zijn ambitieus. Samen met de provincies zal een investeringsprogramma voor de aanleg van nieuwe fietssnelwegen in de komende jaren worden opgemaakt. Voor de verbinding tussen Gent en Brugge wordt momenteel een studie gemaakt om te kijken of een fietssnelweg langs spoorlijn 50a kan worden aangelegd.

In maart 2014 werden de richtlijnen voor de aanleg van fietssnelwegen in het Vademecum Fietsvoorzieningen opgenomen. Fietssnelwegen zijn onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De selectie van fietssnelwegen gebeurt in overleg met de provincies. De Vlaamse overheid, departement MOW, coördineert de aanpak op Vlaams niveau en waakt o.a. over de aansluiting van fietssnelwegen aan de provinciegrenzen.  De Vlaamse overheid treedt eveneens op als subsidiërende overheid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder