Sla navigatie over

Meer middelen uit tax shelter voor cultuur

In 2017 ontving de Vlaamse overheid 204 aanvragen uit de cultuursector voor de gloednieuwe tax shelter podiumkunsten. In 2018 waren er in totaal 325. Ook de geschatte bruto investering nam toe: van 38,79 miljoen euro in 2017 tot 42,92 miljoen in 2018. Minister van Cultuur Sven Gatz maakte deze cijfers vandaag bekend in het Vlaams Parlement.

De administratie van minister Gatz legt momenteel de laatste hand aan het evaluatierapport van de tax shelter voor 2018. Op vraag van Cathy Coudyser (N-VA) maakte de minister al enkele gegevens en vaststellingen publiek. Het volledige rapport wordt verwacht in de loop van de maand maart.

Naar het voorbeeld van de film konden er sinds maart van 2017 bij de Vlaamse overheid aanvragen worden ingediend voor tax shelter erkenningen voor podiumkunsten als klassieke muziek, opera, musical of theater. Uit de eerste resultaten voor 2018 blijkt dat de grootte van de investering samenhangt met de eigenheid van de discipline. Producties in de ene discipline zijn immers duurder dan in de andere. In 2018 ging bijvoorbeeld 12% van het budget naar klassieke muziek, terwijl die discipline goed is voor bijna één derde van de aanvragen. En vijftien procent van het budget gaat naar theaterproducties, die ongeveer een kwart van de aanvragen betreffen.

Minister Sven Gatz toonde zich alvast opgetogen met de eerste resultaten voor 2018.

“De tax shelter podiumkunsten zorgt voor meer middelen voor cultuur, bijna 43 miljoen euro. Daarmee is het een bijzonder succesvolle vorm van aanvullende cultuurfinanciering. Vorig jaar was bovendien niet zo’n’ makkelijk jaar, aangezien de verlaging van de vennootschapsbelasting tax shelterinvesteringen minder interessant hebben gemaakt voor kleinere ondernemingen. Bovendien werd het investeringsplafond verlaagd, waardoor het systeem minder aantrekkelijk werd voor grotere bedrijven. Het zou goed zijn indien we die pijnpunten kunnen wegwerken om nog meer bedrijven te kunnen stimuleren om te investeren in cultuur.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder