Sla navigatie over

Meer morele daden, minder morele verontwaardiging

Volgens Patrick Dewael is de geopolitieke toestand uiteraard zorgwekkend. “De ambities van Rusland en China kennen we. Er is terrorisme in onze landen. Een migratiecrisis rond de Middellandse Zee. Natuurlijk de Brexit. De onzekerheid bij de bevolking is merkbaar, waarvan populisten handig profiteren. En nu komt er dus een fundamentele wijziging in de trans-Atlantische relaties.”

Dewael herinnerde aan de grote Amerikaanse presidenten en hun invloed op de relatie met de EU. “Ik herinner me als jongetje in de jaren zestig een Amerikaanse President die aan de Berlijnse Muur stond en verklaarde: ‘Ich bin ein Berliner.’ Twintig jaar later zei nog een President op diezelfde plaats: ‘Mr Gorbachov, tear down this wall!’ Het is jammer als ik vandaag de bewoner van het Witte Huis de banden met Europa of de NAVO in vraag hoor stellen, tegen Poetin aanschurkt en zijn beleid richt op het optrekken van muren. Dat is niet het Amerika dat ik me herinner.”

Maar Europa kan zich niet blijven wentelen in verontwaardiging en zelfbeklag zegt Dewael. “We moeten vanaf nu ambitie tonen. De tijd van analyses en brieven schrijven is voorbij. We moeten oplossingen aanreiken en ook effectief uitvoeren. We staan wat dat betreft voor beslissende dagen, weken en maanden. Dat betekent dat we als Europa nu eens eindelijk eensgezind voor de dag komen.”

Dewael ziet drie prioriteiten voor de EU top in Malta dit weekend die hij meegaf aan premier Michel. “We hebben nood aan een offensief handelsbeleid dat groei en welvaart creëert.
De Belgische export 80% van onze BBP vertegenwoordigt? Ook het rapport Buysse heeft deze week nog eens geschetst wat de gevolgen zouden zijn van een Brexit die de handelsstromen zou stilleggen. Bijna 9% van onze export gaat naar de UK. Ten tweede moeten gaan voor een realistische aanpak van migratie. Dat betekent dat we samen onze grenzen beschermen en de inspanningen fair verdelen. Op die manier blijven we onze engagementen inzake de Conventie van Geneve nakomen. Ten derde moeten gaan voor een sterke vorm van samenwerking op het vlak van defensie. Als de EU-staten hun middelen zouden samenbrengen, zouden die tot 100 miljard per jaar kunnen besparen. Met dezelfde middelen kunnen we dus een veel beter resultaat bekomen voor onze veiligheid.”

Premier Michel bevestigde dat deze drie werven voor hem prioritair zijn en tijdens de top in Malta ter sprake gebracht zullen worden.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder