Sla navigatie over

Meer soepele regels voor studentenarbeid

Wat is er concreet veranderd?

Regeling van 50 dagen naar 475 uren. Tot vorig jaar hadden jobstudenten 50 ‘voordelige’ dagen, waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen mochten werken; vanaf dag 51 gelden de normale bijdragen. Als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van het quotum van 50 dagen afgetrokken. Frustrerend voor die studenten die graag weinig uren verspreid over veel dagen wouden werken.

Maggie De Block: “Dit is zeer positief voor onze studenten. De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen verbeteren en versoepelen waar mogelijk.”

Win-winsituatie voor ondernemer én student

De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student én aan zijn werkgever meer flexibiliteit en is ook correcter. De jobstudent kan zijn uren ten volle benutten en de werkgever heeft de garantie dat hij de jobstudent maximaal kan tewerkstellen. Een student kan enkel op piekmomenten worden ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en niet langer een hele dag.

Impact op het terrein?

Als student kan je dus nu 475 uren werken in plaats van 50 dagen. Dat is meer, eenvoudiger én eerlijker. Als je vroeger vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van je 50 dagen afgetrokken. Daarnaast wordt in dit systeem ook rekening gehouden met de realiteit dat veel studenten seizoenjobs uitoefenen en dat een dag in de horeca of in andere seizoenswerk snel langer duurt dan acht uren. Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 uren.

Extra: student-ondernemer

Minister Willy Borsus (MR), bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s werkte samen met onze minister van Sociale Zaken Maggie De Block ook een sociaal statuut uit voor student-ondernemers. Student-ondernemers zullen kunnen genieten van een gunstiger tarief voor sociale bijdragen. Bovendien worden ze tot 6500 euro per jaar vrijgesteld van bijdragen. Ook niet onbelangrijk is dat de eerste schijf van 1500 euro van het inkomen niet mee in rekening wordt gebracht als bron van inkomsten.

En specifiek voor de horeca?

Als horecawerkgever zal je gemakkelijker beroep kunnen doen op studenten om piekmomenten op te kunnen vangen. Een student die bijvoorbeeld op een zomerdag werkt, maar na twee uurtjes naar huis gestuurd wordt omwille van de regen, verliest geen hele dag studentenarbeid.

Naast de studentenarbeid is er ook nog het statuut van gelegenheidsarbeider in de horeca. Dat geeft de horecawerkgever het voordeel iemand zeer flexibel, per dag, werk te geven. De student kan hier vrij kiezen of hij werkt onder het studentenstatuut of als gelegenheidsarbeider.

Interessant om weten voor ouders

Je kind wil een vakantiejob doen? Dit moet je weten. Je kind moet 15 jaar zijn (en de eerste twee jaren secundair onderwijs afgerond hebben). Hij/zij mag 475 uren per kalenderjaar werken. Zolang je kind studeert, heeft het recht op kinderbijslag (tot 25 jaar). Wel moet men rekening houden met volgende grenzen: in kwartaal 1, 2 en 4: mag maximaal 240 uur per kwartaal gewerkt worden.  In kwartaal 3: mag men onbeperkt werken, behalve als hij/zij na dat kwartaal niet verder studeert, dan geldt toch de 240-uurgrens.

[email protected]

Vergeet ook zeker niet de app [email protected] te installeren.  Zo kan je via je smartphone altijd en overal je aantal resterende voordelige werkuren nakijken.

Dit alles past in een bredere liberale aanpak waarbij we studenten en wie wil werken meer vrijheid geven om te werken en te ondernemen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder