Sla navigatie over

Meer vrouwen in bestuur Nationale Bank

Het wetsvoorstel van Kamerleden Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen om op korte termijn te zorgen voor een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in de Regentenraad van de Nationale Bank van België is goedgekeurd in de Commissie Financiën. Op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo werd dit wetsvoorstel ingediend in de Kamer.

De Nationale Bank doet het niet goed wat vertegenwoordiging van vrouwen betreft. De Regentenraad van de Nationale Bank van België die bestaat uit 10 regenten, 5 directeurs en de gouverneur, telt 1 vrouw. In het College van censoren, dat uit 10 leden bestaat, zetelen momenteel slechts 2 vrouwen. “Een betere vertegenwoordiging van vrouwen is essentieel”, stelt liberaal Kamerlid Van Biesen.

De eeuw van de vrouw
Onder impuls van Minister van Financiën en auteur van ‘De eeuw van de vrouw’, Alexander De Croo, is daar nu verandering in gebracht. “Om tot meer vrouwen binnen de Regentenraad van de Nationale Bank van België te komen zal er in het kader van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België worden opgelegd dat, net als voor de beursgenoteerde bedrijven, minstens 1/3de van de leden al in 2020 van het andere geslacht moet zijn”, zegt Dirk Van Mechelen.

Alexander De Croo: “Een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen bij de Nationale Bank is geen kwestie van tijd, maar van beleid. Er zijn voldoende competente vrouwen zijn in ons land, het is een kwestie van ze te willen zoeken.”

“Door de verhoging van 10 naar 14 regenten en gebruik makend van de vernieuwingen die zich elk jaar aandienen (o.a. door einde mandaat of pensionering), moet het mogelijk zijn om vanaf de Algemene Vergadering van 18 mei 2020 de minimumdoelstelling van 1/3de te bereiken” legt Van Biesen uit. In de jaren daarna moet dan gestreefd worden naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Regentenraad. Met de vereenvoudiging van de structuren wordt het aantal leden (Regentenraad + College van censoren) verminderd van 26 vandaag naar 20. Er zal ook een besparing worden gerealiseerd op de kosten verbonden aan de organisatie van de vergaderingen (bv. vergaderzalen, logistiek, administratieve voorbereiding en follow-up).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder