Sla navigatie over

“Meer weefstroken verhogen de verkeersveiligheid op onze snelwegen”

Marino Keulen stelde een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Mobiliteit over de toepassing van weefstroken op autosnelwegen. Een weefstrook is een verbinding tussen een invoegstrook en een uitvoegstrook (die kort volgt op de invoegstrook) zodat automobilisten niet eerst moeten invoegen om bij de volgende afrit terug af te slaan.

“Wie veelvuldig de Vlaamse autosnelwegen gebruikt moet vaststellen dat er vele weefbewegingen plaatsvinden, waarbij auto’s steeds van rijbaan wisselen om bijvoorbeeld in te voegen. Het zijn deze bewegingen die voor ongevallen zorgen," zegt Keulen. "Een manier om dit te verhelpen is bij een concentratie van op – en afritten weefstroken te voorzien. Op deze manier ontstaan er minder conflicterende weefbewegingen, vergroot dit de doorstroming en verhoogt het de verkeersveiligheid."

In Vlaanderen zijn er in het recente verleden al een aantal weefstroken aangelegd (onder andere op de E40 en de E314) en voorlopig is er één concreet project voor dit jaar voorzien: een weefstrook op de A12 tussen Ekeren en Leugenberg in het kader van de Quick Wins rond Antwerpen.

Nieuwe weefstroken op A12 en E313?

Uit het antwoord van de minsiter blijkt dat het Vlaams Verkeerscentrum een aantal simulaties heeft uitgevoerd en dat hiermee op enkele plaatsen aan de slag gegaan zal worden. De eerste plaats die een weefstrook zal krijgen is de A12 tussen Ekeren en Leugenberg. Deze plaats zal in het najaar van 2015 alvast voorzien worden van een weefstrook

Eén andere mogelijke site die wordt onderzocht: de E313 Lummen in de richting van Hasselt, vanaf het klaverblad en de afrit 26 Zolder-Lummen een weefstrook aanleggen tot en met afrit 27 Hasselt-West. Momenteel is het vaak moeilijk om hier de snelweg op te rijden door het grote aantal vrachtwagens. Dit bemoeilijkt het invoegen, met behulp van een weefstrook is dit niet langer noodzakelijk en kan de automobilist doorrijden tot aan afrit 27 zonder in te voegen. Deze weefstrook kan dan eveneens dienen als een spitsstrook tijdens de verkeersdrukte.

“Het is positief om vast te stellen dat de minister verder werk maakt van weefstroken. Met een relatief kleine ingreep verhoogt men de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dat is een win-winsituatie,” besluit Marino Keulen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder