Sla navigatie over

238.000 mensen van niet-Belgische herkomst meer aan de slag op 10 jaar tijd

Er zijn vandaag 238.000 mensen van niet-Belgische herkomst meer aan de slag dan 10 jaar geleden. Die inhaalbeweging op onze arbeidsmarkt is één van de opvallende evoluties die de Barometer Samenleven blootlegt. Daarmee wil Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers een gepolariseerd debat objectiveren.  “Elk probleem moet benoemd kunnen worden. Maar dan wel op basis van correcte cijfers. En die tonen vaak een meer genuanceerd beeld dan de doemdenkers van links of rechts ons willen doen geloven.”

Op tien jaar tijd is de werkzaamheidsgraad van personen met een niet-EU-herkomst van de eerste generatie gestegen met 9,6 procentpunten. In diezelfde periode was de stijging bij mensen van Belgische herkomst beperkt tot 4,4 procentpunten. Nog opvallender is de toename bij mensen van EU-herkomst. Die steeg met maar liefst 12,9 procentpunten. De tweede generatie doet het zelfs al maar liefst 23 procentpunten beter dan de eerste generatie tien jaar geleden. In absolute cijfers gaat het om 238.000 mensen van niet Belgische herkomst meer die aan het werk zijn in vergelijking met 10 jaar geleden. Inwoners van de 3de generatie worden daar zelfs nog niet bijgeteld.

Vlaams Minister Bart Somers: “Het aantal mensen van niet-Belgische afkomst die aan de slag zijn, gaat in stijgende lijn. Denk maar aan de zorg, waar de afgelopen zeven jaar het aantal buitenlandse werknemers met een derde toenam. Eén voor één medeburgers die dagelijks zorg dragen voor onze ouderen én tegelijk bijdragen aan hun pensioen. Het is belangrijk dat alle feiten en evoluties in kaart worden gebracht, de problemen maar ook de vooruitgang. Het debat over diversiteit gaat namelijk regelmatig met de nodige emotie gepaard. Dat is ook heel begrijpelijk. Diversiteit is namelijk niet altijd een walk in the park. Dat moet ook besproken kunnen worden. Maar dan wel op basis van correcte cijfers en feiten.”

Problemen benoemen én oplossingen aanreiken

Deze positieve trend betekent voor alle duidelijkheid niet dat er geen werk meer aan de winkel is. Het aantal mensen met migratieroots dat actief is op de arbeidsmarkt, ligt nog steeds veel te laag. De kloof tussen mensen van Belgische afkomst en mensen met EU-herkomst bedraagt nog altijd 12,4%. Met mensen van niet-EU-herkomst loopt dat zelfs nog verder op tot 20,9%. De Barometer is er dan ook niet enkel om het debat te objectiveren, maar ook om het beleid correct te informeren.

Vlaams Minister Bart Somers: “De barometer is tot stand gekomen om ons beter en objectief te informeren over de realiteit. Op een becijferde manier confronteert hij ons met maatschappelijke problemen, maar tegelijk toont hij ons de evolutie doorheen de jaren. Op basis waarvan werk gemaakt moet worden van oplossingen. Het activeren van mensen met migratieroots, en dan in het bijzonder van niet-EU-afkomst, is er daar bijvoorbeeld overduidelijk nog steeds één van. Met het vernieuwd inburgeringsbeleid en het Plan Samenleven, dat de lokale besturen ondersteunt om aan de slag te gaan met diversiteit, maken we alvast ook werk van oplossingen.”

Barometer samenleven: https://www.barometersamenleven.be

PERSINFO

Arthur Orlians, woordvoerder : 0476 266 742

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder