Sla navigatie over

Meerderheidspartijen bereiken akkoord over nieuw wettelijk kader rond kraken

Egbert Lachaert reageert tevreden dat er nu eindelijk een oplossing komt: “Kraken wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs opnieuw moesten voeren.” Ook Gents schepen Mathias De Clercq, de geestelijke vader van het originele wetsvoorstel uit 2013, reageert opgelucht. "Nu kunnen we eindelijk deftig optreden tegen krakers." 

Vooreerst zal de burgerlijke procedure versterkt worden, waarbij de rol van de vrederechter sterker gemaakt wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt. Daarnaast zal kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als iemand een klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Op die manier worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

De meerderheidsfracties Open Vld, N-VA, CD&V en MR werkten deze aanpak van de kraakproblematiek uit in overleg met minister Geens. Dit akkoord wordt nu vertaald in een wetsvoorstel, dat het bereikte evenwicht moet weerspiegelen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder