Sla navigatie over

Meevaller voor Vlaamse overheid: begrotingstekort minder hoog dan oorspronkelijk gevreesd

Vande Reyde wil komaf maken met subsidieziekte om naar begrotingsoverschotten te gaan

Het Vlaamse begrotingstekort van het jaar 2021 klokt uiteindelijk af op 2,75 miljard euro, zo blijkt uit de definitieve jaarrekeningcijfers die vorige week aan het parlement werden meegedeeld. Het tekort is daarmee 2,55 miljard euro minder hoog dan oorspronkelijk gevreesd bij de budgetopmaak in 2021. Ook de totale schuld stijgt minder hard. Volgens Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde blijft de situatie echter zorgwekkend: “In tegenstelling tot Wallonië is de Vlaamse schuld beheersbaar, maar we zullen toch komaf moeten maken met de subsidiecultuur om in de toekomst gezond te blijven.”

De jaarcijfers van 2021 geven het definitieve eindresultaat van het moeilijke begrotingsjaar 2021. Gevreesd werd dat het begrotingstekort en de schuld verder zouden exploderen. De eindcijfers blijken echter milder te zijn. Het Vlaamse begrotingstekort van 2021 klokt uiteindelijk af op 2,75 miljard euro. In het oorspronkelijke budget hield de Vlaamse overheid nog rekening met een tekort dat 2,55 miljard euro hoger lag. Als Oosterweel en de uitgaven voor het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het tekort nog 2,36 miljard euro.

De voornaamste oorzaken van het lagere begrotingstekort zijn hogere inkomsten uit de belastingen op de aankoop van woningen en een resem uitgaven die lager liggen dan oorspronkelijk gedacht (de zogenaamde onderbenutting).

Ook de totale schuld stijgt minder hard dan oorspronkelijk gevreesd: ze klokt af op 33,35 miljard euro, een toename met ongeveer drie miljard euro. Die stijging ligt 4,5 miljard euro lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Het lagere begrotingstekort en minder investeringen in sociale woningbouw, schoolgebouwen en Oosterweel zijn hier de oorzaak van.

Volgens Vlaams Parlementslid Vande Reyde zijn deze meevallers echter geen reden tot overdreven optimisme: “In tegenstelling tot Wallonië en Brussel zijn zowel de schuldopbouw als de begrotingstekorten in Vlaanderen ondanks de corona- en Oekraïnecrisis wel beheersbaar. Dat is het goede nieuws. Toch mogen we niet overdreven optimistisch zijn. De Vlaamse begroting is structureel nog niet helemaal uit de gevarenzone. De komende jaren zal de schuld nog verder stijgen tot boven 90 procent van de inkomsten. We zijn daarmee nog ver weg van ons ideale schuldniveau van 65 procent. Er zullen dus nog inspanningen nodig zijn om in de volgende jaren begrotingsoverschotten te boeken. Ik kijk hiervoor vooral naar de Vlaamse subsidieziekte van 14 miljard euro per jaar: die moet eindelijk worden aangepakt. Te veel uitgaven gaan nog naar onzinnige dingen, zoals subsidies voor festivals of 500 miljoen euro per jaar naar godsdiensten. Het wordt tijd dat we de Vlaamse uitgaven enkel aan kerntaken geven. Zo kunnen we na 2027 als enige overheid in dit land terugkeren naar een gezonde begroting.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder