Sla navigatie over

Mensen een job geven wordt véél goedkoper

Voor het aanwerven van een eerste medewerker voor onbepaalde tijd, betaalt een zelfstandige of KMO voortaan geen sociale werkgeversbijdrage meer: werkgevers die tussen 1 januari 2016 en eind 2020 een eerste werknemer aanwerven genieten van een levenslange vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen op die eerste aanwerving. Ook genieten de eerste zes aanwervingen van een verminderde sociale werkgeversbijdrage. “Een goede zaak want deze maatregel creëert jobs en een job geeft je toegang tot de sociale zekerheid,” verduidelijkt, Minister van sociale sociale zaken Maggie De Block, mee bevoegd voor deze maatregel.

Start-up Plan moedigt digitale investeringen aan

De federale regering keurde vandaag ook een KB goed dat investeringen in digitale activa, zoals betalingssystemen en cybersecurity, aanmoedigt. De bestaande éénmalige investeringsaftrek wordt uitgebreid. Dat wil zeggen dat er een fiscaal voordeel komt, waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag in digitale activiteiten in één keer kan worden afgetrokken van de belastbare winst.“Op die manier ondersteunen we zelfstandigen en KMO’s die digitaal willen gaan,” aldus Alexander De Croo. De maatregel is een onderdeel van het Start-up Plan van minister De Croo.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder