Sla navigatie over

Mensen met migratie-achtergrond maken 40% uit van alle voltooide opleidingen bij VDAB

Het aantal mensen met een migratie-achtergrond dat een cursus volgt bij de VDAB is de voorbije drie jaar gestegen, van 15.451 unieke cursisten in 2016 tot 19.138 in 2019. De uitval is bovendien erg klein. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het grote aandeel van mensen met een migratie-achtergrond (circa 40%) dat een cursus volgt en deze ook voltooit is een goed teken. Het toont aan dat velen van hen constructief meewerken aan de broodnodige activering op onze arbeidsmarkt”, zegt Ongena.

De coronacrisis en de aanzienlijke stijging van de tijdelijke werkloosheid hebben ertoe geleid dat de deelname aan opleidingen door werkzoekenden en werknemers toegenomen is. Bij mensen met een migratie-achtergrond tekende die stijging zich de voorbije jaren reeds af. Goed nieuws hierbij is dat het overgrote deel een gestarte opleiding ook afmaakt. In 2016 maakten 15.132 cursisten van de 15.451 die een opleiding aanvatten, deze ook af. Vorig jaar, in 2019, voltooiden 18.064 cursisten hun opleiding. 19.138 mensen met een migratie-achtergrond waren er dat jaar een gestart. “Uit het antwoord van minister Crevits kunnen we afleiden dat mensen met een migratie-achtergrond 40% uitmaken van alle gestarte én voltooide opleidingen bij VDAB. Dat is ontzettend goed nieuws”, zegt Open Vld-parlementslid Tom Ongena.

De keerzijde van de medaille is echter dat de stijging van het aantal gestarte opleidingen zich quasi volledig bij de hooggeschoolden bevindt. Daar ging men van 6.403 cursisten in 2016 naar 8.365 in 2019. De aantallen kort- en middengeschoolden bleven ter plaatse trappelen. Wanneer we kijken naar de voltooide opleidingen ziet het beeld er nog minder rooskleurig uit. Daar daalden de aantallen kort- en middengeschoolden zelfs, en dit van respectievelijk 17.518 naar 16.849 en 22.468 naar 20.807. “Het blijft enorm moeilijk om deze groepen te bereiken, en dat terwijl zij net het meest baat hebben bij een opleiding. We moeten dus een tandje bijsteken en meer inspanningen leveren om ook de lagergeschoolden te bereiken, zeker in deze coronatijden”, aldus Ongena.

Aantal online cursisten piekt

Onder het motto ‘digital first’ zet de VDAB sinds een aantal jaren sterk in op digitalisering. Eerdere cijfers toonden al aan dat dat zijn vruchten afwerpt. In coronatijden geldt dat des te meer. Dit jaar is er sprake van een ware explosie van het aantal cursisten. Sinds de lockdown in maart zijn maar liefst 73.250 unieke cursisten gestart met een online opleiding bij VDAB. 34.280 daarvan hebben deze ook afgewerkt. “Steeds meer mensen vinden hun weg naar de online cursussen van de VDAB”, zegt Ongena. “Dat is zeer hoopgevend voor de toekomst, met levenslang leren als hét motto van onze 21ste eeuwse arbeidsmarkt.”

Het voornaamste werkpunt bij online opleidingen is en blijft de evaluatie. Op vandaag is het zo dat wie een online cursus doorneemt, een deelnamebewijs ontvangt. “Als iedereen zo’n bewijs ontvangt, dan zegt dat maar weinig over de mate waarin een cursist de informatie ook effectief heeft begrepen en onder de knie heeft. De VDAB moet in de toekomst meer aandacht schenken aan de manier waarop wordt getest of een cursist een opleiding succesvol heeft beëindigd”, vindt Ongena.

Top 10 gevolgde opleidingen

Ook het aantal online modules dat jaarlijks wordt aangeboden, gaat de hoogte in. De tien meest gevolgde cursussen in de periode van 20 augustus 2020 tot 20 september 2020, zijn de volgende:

Cursus titel Aantal inschrijvingen
Initiatie in boekhouden 509
Loon- en personeelsadministratie Basis 365
Excel 365: draaitabellen 328
Solliciteren doe je zo! 308
MS Excel 2013 286
Excel 365: efficiënt een rekenblad maken 283
Excel 365: berekeningen maken 279
Frans – Algemene taalkennis – Beginners 265
Windows verkennen 264
PowerPoint 365 – Een eenvoudige presentatie maken 263

Computers aan huis

Tot slot bracht het antwoord van de minister nog een interessant weetje aan het licht: tijdens de lockdown dit voorjaar werden er bij werkzoekenden in opleiding onder VDAB-contract 648 computers aan huis geleverd en 87 gratis internettoegangen ter beschikking gesteld. Dit laatste in samenwerking met Proximus en Telenet.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder