Sla navigatie over

Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem

Mandaat
Vlaams volksvertegenwoordiger & Schepen in Brugge bevoegd voor openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging), financiën, eigendommen, juridische zaken, erediensten en algemeen bestuur 

Gemeente
Brugge

Achtergrond
Advocate

Expertise
Mobiliteit en Openbare werken - Wonen en onroerend erfgoed

Mercedes is een politica die elke dag het verschil wil maken voor de mensen. Als schepen in Brugge en als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement.

Ze strijdt voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Daarnaast is ze een voorstander van groene mobiliteit en een bewaker van de natuur: voor minder uitstoot en meer groen.

Doorheen haar werk is emancipatie een kernwoord. Onderwijs, werk en onze taal leren zijn hiervoor een sleutel. Want er liggen kansen te grijpen in ons welvarend land.

Als schepen investeert ze middelen om een kwalitatieve omgeving mogelijk te maken, door het aanleggen van bossen, bomen en parken.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder