Sla navigatie over

‘Met het verdwijnen van deze energieheffing, verdwijnen de schulden uit het verleden niet’

Het Grondwettelijk Hof vernietigde donderdag de energieheffing. Deze was eind 2015 ingevoerd om de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten weg te werken.

Schulden verdwijnen niet

Met het verdwijnen van de energieheffing verdwijnt de schuld van 2 miljard euro uit het verleden niet. Noch de engagementen – van jaarlijks minstens 1,2 miljard euro – die in het verleden zijn aangegaan. En nog jaren blijven lopen. ‘Ik respecteer de uitspraak van het grondwettelijk hof dat de energieheffing zoals ze vandaag bestaat niet de juiste manier is. Maar dat betekent wel dat we een andere oplossing moeten zoeken. Ik ga er dus geen doekjes om winden, de energie-omslag kost geld.’, aldus Bart Tommelein.

Draagvlak creëren

De minister is momenteel op werkbezoek in Duitsland. Daar hebben ze in tegenstelling tot in Vlaanderen éérst draagvlak gezocht en de kost van hernieuwbare energie ook van bij de start doorgerekend. Bij ons is de vergissing gemaakt om de energiefactuur kunstmatig te bevriezen en om niet op tijd de oversubsidiëring aan te pakken. ‘Gratis bestaat echter niet. Daar wil ik heel eerlijk en open over zijn. We zullen dus een draagvlak én een oplossing moeten zoeken om de schuld weg te werken en de engagementen uit het verleden na te komen.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder