Sla navigatie over

Met nieuwe CEO kan VRT sprong vooruit aan

Vandaag koos de Vlaamse regering de nieuwe CEO voor de VRT. In december werd al een nieuwe en ambitieuze beheersovereenkomst afgesloten; met deze benoeming kan de VRT echt aan de slag. Lionel Bajart en Jean-Jacques De Gucht, leden van de commissie Media in het Vlaams Parlement, zijn tevreden met de keuze voor Paul Lembrechts: “Met de nieuwe beheersovereenkomst werd een belangrijke stap gezet om van de VRT een modern mediabedrijf te maken, de nieuwe gedelegeerd bestuurder zal die ook in concrete actie kunnen omzetten.”

De nieuwe beheersovereenkomst vraagt een sterkere focus op de kerntaken van de VRT: informatie, cultuur en educatie. Daarnaast zal de VRT ook nog altijd inzetten op sport en entertainment met een publieke meerwaarde. Die focus, gecombineerd met meer samenwerking met de brede mediasector, komt alle mediagebruikers ten goede. Daarnaast is er ook meer aandacht voor modernisering en digitalisering.

Intern en extern vernieuwen

Lionel Bajart: “De nieuwe CEO moet dit proces in goede banen leiden. We vragen niet alleen dat de VRT moderniseert in wat de mediagebruiker ziet, hoort en leest. Het is ook belangrijk dat de VRT als bedrijf klaar is voor de toekomst. Een eerste belangrijke stap daarbij zal het transformatieplan zijn, dat nog dit voorjaar klaar moet zijn. Net zo belangrijk is de inzet op een nieuw HR-beleid. De VRT moet zowel intern als extern een modern bedrijf worden.”

Voor de liberale parlementsleden is het belangrijk dat nu gewerkt wordt aan de juiste balans tussen sturing en zelforganisatie. Met een goede mix tussen kaders en richtlijnen enerzijds en het geven van ruimte aan medewerkers anderzijds, kan de VRT aansluiten bij modern management. Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat de openbare omroep een langetermijnperspectief ontwikkelt en kan waarmaken.

Markversterkende rol

Jean-Jacques De Gucht verwacht van nieuw CEO Paul Lembrechts dat de VRT meer dan ooit haar marktversterkende rol opneemt: “De nieuwe beheersovereenkomst ademt de ambitie om te komen tot een openbare omroep die de spil is van de gehele mediasector. Nieuw CEO Paul Lembrechts wacht niet enkel de verantwoordelijkheid om te werken aan een vitale openbare omroep, maar om de gehele mediasector te voeden en sterker te maken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder